Công văn 276/KCB-QLCL&CĐT

Nội dung toàn văn Công văn 276/KCB-QLCL&CĐT 2022 khảo sát hài lòng người bệnh nhân viên y tế 2021


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/KCB-QLCL&CĐT
V/v Hướng dẫn một số nội dung KT, đánh giá CLBV và khảo sát HLNB, NVYT năm 2021

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các bệnh viện trực thuộc trường Đại học.

Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-BYT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2021, các Sở Y tế và bệnh viện đã và đang triển khai hoạt động kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 16/KCB- QLCL&CĐT ngày 7/1/2021 (tương tự năm 2020-2021). Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:

Các cơ quan quản lý thực hiện kiểm tra, đánh giá các đơn vị trực thuộc và gửi báo cáo kiểm tra, đánh giá về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 30/06/2021. Các Sở Y tế lưu ý, ưu tiên số 1 công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hết sức cân nhắc tổ chức đoàn kiểm tra trong thời gian dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp. Địa phương nào có số ca mắc lớn, các bệnh viện đang quá tải đề nghị Sở Y tế lùi thời gian kiểm tra sang Quý II.

Kết quả kiểm tra, đánh giá được sử dụng cho công tác thi đua, khen thưởng của các địa phương, đơn vị năm 2022.

Các nội dung kiểm tra được quy về điểm với tổng điểm tối đa 200 và điểm thưởng 50 điểm (ưu tiên dành cho các nội dung trọng tâm là công tác hồi sức tích cực và phát triển công nghệ thông tin, khám, chữa bệnh từ xa), chi tiết như sau:

STT

Nội dung đánh giá

Cách tính

Điểm tối đa

1

Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện

- Nhập đầy đủ thông tin: 20 điểm

- Nhập thiếu: 5 điểm

- Không nhập: 0 điểm

20 điểm

2

Đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

Kết quả đánh giá nhân với 20

100 điểm

3

Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế

- Tỷ lệ % hài lòng NB nội trú quy ra theo thang điểm 10 (ví dụ 80% thì được 8 điểm)

10 điểm

- Tỷ lệ % hài lòng NB ngoại trú quy ra thang điểm 10

10 điểm

- Tỷ lệ % hài lòng NVYT quy ra thang điểm 10

10 điểm

Trong trường hợp bệnh viện chỉ tập trung khảo sát hài lòng nhân viên y tế: tỷ lệ hài lòng theo thang điểm 10 nhân với 3

 

4

Kiểm tra công tác an toàn phòng chống dịch COVID-19

- Có rà soát đánh giá và nhập số liệu trên phần mềm trực tuyến ít nhất 6 lần trong năm

10 điểm

- Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn, tỷ lệ % quy ra thang điểm 10

10 điểm

5

Kiểm tra công tác thu dung, điều trị COVID-19 và sự sẵn sàng tham gia cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh COVID-19

1. Báo cáo số liệu triển khai Đề án 3616

- Có báo cáo số liệu đầy đủ theo công văn số 1534/KCB-QLCL&CĐT ngày 26/11/2021 trước 31/12/2021: 10 điểm

- Có báo cáo số liệu đầy đủ theo công văn số 1534/KCB-QLCL&CĐT ngày 26/11/2021 trước 31/3/2022: 3 điểm

- Không báo cáo số liệu trên phần mềm trực tuyến: 0 điểm.

Lưu ý: toàn bộ các bệnh viện, kể cả bệnh viện tư nhân, bệnh viện chưa được giao triển khai Đề án 3616 đều phải báo cáo.

10 điểm

 

 

2. Triển khai công tác hồi sức

Có khoa hồi sức tích cực hoặc thành lập mới đơn vị (khoa, trung tâm) hồi sức tích cực theo Đề án 3616. Đơn vị có ít nhất 3 bác sỹ hồi sức tích cực trở lên và có tham gia điều trị COVID-19 (nếu không có đủ 3 bác sỹ HSTC chấm đạt 10 điểm).

20 điểm

6

Điểm thưởng

6.1 Về HSTC

- Có cử nhân viên y tế vào làm việc tại các trung tâm hồi sức tích cực COVID-19

10 điểm

- Số lượng cử trên 10 bác sỹ hoặc trên 30 điều dưỡng vào làm việc tại các trung tâm hồi sức tích cực COVID-19

10 điểm

- Có trung tâm hồi sức tích cực quốc gia hoặc được giao vận hành trung tâm hồi sức tích cực của thành phố hoặc vùng.

10 điểm

 

6.2. Về áp dụng CNTT trong CCHC

Kiểm tra bổ sung các nội dung liên quan đến phát triển CNTT như sau:

- Đặt lịch hẹn khám chữa bệnh trực tuyến;

- Việc sử dụng dịch vụ KCB từ xa;

- Việc áp dụng hồ sơ sức khoẻ điện tử, kê đơn điện tử.

Thực hiện:

 

- Tốt

20 điểm

- Trung bình

10 điểm

- Kém, không áp dụng, không phát triển

0 điểm

Đề nghị các Sở Y tế và Y tế Bộ, ngành phổ biến và nghiêm túc tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021 theo hướng dẫn và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đầy đủ, đúng quy định.

Nếu các đơn vị có vướng mắc về nội dung, phương pháp kiểm tra, đánh giá và các vấn đề có liên quan tới Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, đề nghị đăng tải câu hỏi vào mục “Hỏi và Trả lời” theo đường dẫn:

https://chatluongbenhvien.vn/hoi-dap

Trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị các đơn vị liên hệ Phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến theo số điện thoại 024.62.733.028.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ (để p/h);
- Các đ/c Phó Cục trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Cổng TTĐT BYT, Trang TTĐT Cục QLKCB;
- Lưu: VT, QLCL&CĐT.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 276/KCB-QLCL&CĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu276/KCB-QLCL&CĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2022
Ngày hiệu lực18/03/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 276/KCB-QLCL&CĐT

Lược đồ Công văn 276/KCB-QLCL&CĐT 2022 khảo sát hài lòng người bệnh nhân viên y tế 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 276/KCB-QLCL&CĐT 2022 khảo sát hài lòng người bệnh nhân viên y tế 2021
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu276/KCB-QLCL&CĐT
        Cơ quan ban hànhchữa bệnh, Cục Quản lý khám
        Người ký***, Lương Ngọc Khuê
        Ngày ban hành18/03/2022
        Ngày hiệu lực18/03/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 276/KCB-QLCL&CĐT 2022 khảo sát hài lòng người bệnh nhân viên y tế 2021

              Lịch sử hiệu lực Công văn 276/KCB-QLCL&CĐT 2022 khảo sát hài lòng người bệnh nhân viên y tế 2021

              • 18/03/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/03/2022

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực