Công văn 276/TCT-TNCN

Công văn 276/TCT-TNCN năm 2018 về hoàn thuế thu nhập cá nhân của Nhà thầu Maximont do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 276/TCT-TNCN 2018 hoàn thuế thu nhập cá nhân của Nhà thầu Maximont


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/TCT-TNCN
V/v hoàn thuế TNCN của Nhà thầu Maximont.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh;
- Công ty CN, Lắp ráp và dịch vụ TNHH Maximont - Thầu lắp đặt hộp lạnh cho Tàu 1 và Tàu 2 Dự án Khu Liên Hiệp Gang thép Formosa
(Địa chỉ: Phòng 14.01, Lầu 14 Tòa nhà Pear
l Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1489/CT-TNCN ngày 16/8/2017 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh và công văn số 02-T11/2017 ngày 09/11/2017 của Công ty CN, Lắp ráp và dịch vụ TNHH Maximont - Thầu lắp đặt hộp lạnh cho Tàu 1 và Tàu 2 Dự án Khu Liên Hiệp Gang thép Formosa (sau đây gọi là “nhà thầu Maximont”) về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa. Về vấn đnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc khôi phục mã số thuế

Ngày 24/10/2017 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4916/TCT-DNL (bản photo tình kèm) gửi Cục Thuế tỉnh Thái Bình và Công ty xăng dầu Quân đội khu vực I hướng dẫn về việc khôi phục mã sthuế. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh thực hiện khôi phục mã số thuế cho nhà thầu Maximont theo hướng dẫn tại công văn nêu trên.

2. Về việc y quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tại điểm c Khoản 1 và tiết d.1 điểm d Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức, cá nhân trả thu nhập khai quyết toán thuế và ủy quyền quyết toán;

Tại điểm a Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng từ khấu trừ thuế;

Tại tiết a.4 điểm a Khoản 3, Điều 21, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp, người lao động là cá nhân cư trú có nhu cầu ủy quyền cho Nhà thầu Maximont quyết toán thuế thay, nếu có cam kết của cá nhân có một nguồn thu nhập trong năm và thực tế đang làm việc tại Nhà thầu Maximont vào thời điểm ủy quyền quyết toán thì cá nhân này được ủy quyền cho nhà thầu Maximont quyết toán thuế thay theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ vào hồ sơ do Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cung cấp thì nhà thầu Maximont đã nhận ủy quyền quyết toán của cá nhân người lao động nước ngoài để quyết toán thay nhưng vẫn cấp chng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là chưa đúng theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Do đó, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà thầu Maximont phải thu hồi chứng từ khấu trừ đã cấp cho các cá nhân cư trú có ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Khi nhà thầu Maximont thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân thì phải xuất trình cho Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh chứng từ khấu trừ thuế (bản gốc) và bản cam kết thanh toán tiền thuế được hoàn của từng cá nhân cư trú.

3. Về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân

Tại Khon 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

Tại Điều 22 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC;

Tại Khoản 1, 2, 3 Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế thu nhập cá nhân;

Tại Điều 53 và Điều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế, phí khác;

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp nhà thầu Maximont khấu trừ thừa thuế thu nhập cá nhân của người lao động (của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú) và nhà thầu Maximont đã nộp vào ngân sách nhà nước thì được hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân nộp thừa theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhà thầu Maximont đã cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân không cư trú theo sthuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ thừa, khi thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân nhà thầu Maximont phải thu hồi chứng từ khấu trừ đã cấp cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân, xuất trình cho Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh chứng từ khu trừ (bản gốc) và bản cam kết thanh toán tiền thuế được hoàn của từng cá nhân không cư trú.

Trường hợp nhà thầu Maximont không thu hồi được chứng từ khu trừ thuế đã cấp cho cá nhân không cư trú thì nhà thầu Maximont không thực hiện hoàn thuế nộp thừa đối với các cá nhân không cư trú đó. Khi cá nhân không cư trú có nhu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa thì thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh và nhà thầu Maximont được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; KK&KTT; HTQT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 276/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu276/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2018
Ngày hiệu lực17/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 276/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 276/TCT-TNCN 2018 hoàn thuế thu nhập cá nhân của Nhà thầu Maximont


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 276/TCT-TNCN 2018 hoàn thuế thu nhập cá nhân của Nhà thầu Maximont
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu276/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành17/01/2018
        Ngày hiệu lực17/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 276/TCT-TNCN 2018 hoàn thuế thu nhập cá nhân của Nhà thầu Maximont

            Lịch sử hiệu lực Công văn 276/TCT-TNCN 2018 hoàn thuế thu nhập cá nhân của Nhà thầu Maximont

            • 17/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực