Công văn 2765/BTTTT-CVT

Công văn 2765/BTTTT-CVT năm 2018 về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2765/BTTTT-CVT 2018 kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc quản lý Bộ Thông tin


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2765/BTTTT-CVT
V/v kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc quản lý của Bộ TTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Thông tin và Truyền thông cảm ơn Tổng cục Hải quan đã phối hợp, tạo Điều kiện thuận lợi trong hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn vừa qua và hoạt động kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu chuyên ngành của Bộ từ thời điểm Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Phúc đáp công văn số 4304/TCHQ-GSQL ngày 20/7/2018 của Tổng cục Hải quan về việc hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông làm rõ một số vấn đề Tổng cục Hải quan đã nêu như sau:

1. Hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 8/5/2018 thực hiện biện pháp công bố hợp quy quy định tại điểm a (đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục II của Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT) và điểm b (đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục I của Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT) Khoản 2 Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 được bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.

Việc áp dụng các biện pháp công bố hợp quy nêu trên là phù hợp với phương thức quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn chỉnh để ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT phù hợp với quy định, của Nghị định 74/2018/NĐ-CP , trong đó quy định rõ việc áp dụng các biện pháp công bố hợp quy như đã nêu.

2. Kể từ ngày 1/8/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu theo đúng quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng tại Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ như sau:

- Tại Hà Nội: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1, Cục Viễn thông. Điện thoại liên hệ: 024.37820992.

- Tại Đà Nẵng: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3, Cục Viễn thông. Điện thoại liên hệ: 0236.3897889.

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2, Cục Viễn thông. Điện thoại liên hệ: 028.39919066.

Do vậy đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc Danh mục quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT , đề nghị các cơ quan Hải quan yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp bản đăng ký kiểm tra chất lượng có xác nhận của Cục Viễn thông để thông quan hàng hóa.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ nghiên cứu và sớm triển khai việc xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu qua Cổng thông tin Một cửa quốc gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ quản lý và giám sát chất lượng hàng hóa nhập khẩu sau thông quan theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính để xác định và gắn mã HS đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Tâm;
- Lưu: VT, CVT (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Tâm

 

 

Thuộc tính Công văn 2765/BTTTT-CVT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2765/BTTTT-CVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2018
Ngày hiệu lực21/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(29/08/2018)

Download Công văn 2765/BTTTT-CVT

Lược đồ Công văn 2765/BTTTT-CVT 2018 kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc quản lý Bộ Thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2765/BTTTT-CVT 2018 kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc quản lý Bộ Thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2765/BTTTT-CVT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýPhan Tâm
        Ngày ban hành21/08/2018
        Ngày hiệu lực21/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (29/08/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2765/BTTTT-CVT 2018 kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc quản lý Bộ Thông tin

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2765/BTTTT-CVT 2018 kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc quản lý Bộ Thông tin

           • 21/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực