Công văn 2766/TCT-CS

Công văn số 2766/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với giao dịch cổ phiếu tại nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2766/TCT-CS chính sách thuế giao dịch cổ phiếu tại nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2766/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với giao dịch cổ phiếu tại nước ngoài

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần sữa Việt Nam

Trả lời công văn số 126/CV-CSTKT/2009 ngày 05/02/2009 của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Công ty Vinamilk) về chính sách thuế đối với giao dịch cổ phiếu phát hành, niêm yết và giao dịch tại Sàn giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Singapore, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu.

Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Vinamilk phát hành, niêm yết và giao dịch tại Sàn giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Singapore là thu nhập phát sinh tại Singapore, do đó, thực hiện nộp thuế theo quy định của Luật thuế Singapore, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Singapore và các nước, luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam (đối với nhà đầu tư Việt Nam).

2. Chính sách thuế đối với thu nhập từ cổ tức:

2.1 Thuế TNCN đối với thu nhập từ cổ tức.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1 Mục II Phần B và Mục III Phần C Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân; căn cứ quy định tại Điều 7 của Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ cổ tức từ cổ phiếu của Công ty Vinamilk phát hành, niêm yết và giao dịch tại Sàn giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Singapore phải nộp thuế TNCN tại Việt Nam đối với khoản thu nhập này. Tổ chức trả cổ tức có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN và nộp vào NSNN. Số thuế khấu trừ được xác định bằng lợi tức, cổ tức mỗi lần trả nhân với thuế suất 5%. Trường hợp cổ tức trả bằng cổ phiếu thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm chuyển nhượng cổ phiếu.

Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký giữa Việt Nam và các nước có quy định khác về việc nộp thuế thì thu nhập cá nhân đối với thu nhập là cổ tức từ cổ phiếu của Công ty Vinamilk phát hành, niêm yết và giao dịch tại Sàn giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Singapore thì thực hiện theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã ký.

2.2. Thuế TNDN đối với thu nhập từ cổ tức.

Tại điểm 6 Mục VI Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định về thu nhập được miễn thuế "Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phiếu, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được miễn thuế, giảm thuế".

Căn cứ theo hướng dẫn trên thì thu nhập từ cổ tức do Công ty Vinamilk trả cho nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức nắm giữ cổ phiếu của Công ty Vinamilk phát hành, niêm yết và giao dịch tại Sàn giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Singapore được miễn thuế TNDN tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần sữa Việt Nam biết. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể hoặc báo cáo Tổng cục Thuế để được hướng dẫn. Trường hợp văn bản pháp luật về thuế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu hoặc trả cổ tức của cổ phiếu niêm yết chứng khoán tại nước ngoài thay đổi thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế tại thời điểm phát sinh./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Thuộc tính Công văn 2766/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2766/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2009
Ngày hiệu lực07/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2766/TCT-CS chính sách thuế giao dịch cổ phiếu tại nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2766/TCT-CS chính sách thuế giao dịch cổ phiếu tại nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2766/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành07/07/2009
        Ngày hiệu lực07/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2766/TCT-CS chính sách thuế giao dịch cổ phiếu tại nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2766/TCT-CS chính sách thuế giao dịch cổ phiếu tại nước ngoài

           • 07/07/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/07/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực