Công văn 27683/CT-TTHT

Công văn 27683/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 27683/CT-TTHT 2020 chính sách thuế thu nhập cá nhân phí bảo hiểm sức khỏe Cục Thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27683/CT-TTHT
V/v thu nhập chịu thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bà Lê Thị Thanh A
Địa chỉ: Nhà 608A3, Chung cư Thăng Long, 250 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng
, TP. Hà Nội; MST: 8007067713

Trả lời công văn đề ngày 24/02/2020 của bà Lê Thị Thanh A hỏi về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền đóng phí bảo him sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 3, Điều 11, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thuế TNCN quy định tại Luật thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ:

+ Tại Khoản 3, Điều 11 sửa đổi, bổ sung tiết đ.2 điểm đ khoản 2 Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng:

“đ.2) Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích y về phí bảo him; mua bảo him hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động.

Trường hp người sử dụng lao đng mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buc và không có tích lũy về phí bảo him (k cả trường hợp mua bảo him của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hot đng theo pháp lut Vit Nam đưc phép bán bảo hiểm ti Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phm bảo hiểm này không tính vào thu nhp chu thuế thu nhập cá nhân của người lao đng. Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm gồm các sản phm bảo hiểm như: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí), ...mà người tham gia bảo hiểm không nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Về thuế TNCN đối với khoản đóng tiền phí bảo hiểm sức khỏe:

Trường hợp người lao động được người sử dụng lao động mua cho sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm thì khoản tiền mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

2. Về thuế TNCN đối với khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm:

Về nội dung này, Cục Thuế TP Hà Nội đã có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế. Khi có công văn trả lời của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ hướng dẫn Bà Lê Thị Thanh A thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Bà Lê Thị Thanh A được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: CNTK;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 27683/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu27683/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2020
Ngày hiệu lực27/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tuần trước
(05/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 27683/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 27683/CT-TTHT 2020 chính sách thuế thu nhập cá nhân phí bảo hiểm sức khỏe Cục Thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 27683/CT-TTHT 2020 chính sách thuế thu nhập cá nhân phí bảo hiểm sức khỏe Cục Thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu27683/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Tiến Trường
        Ngày ban hành27/04/2020
        Ngày hiệu lực27/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tuần trước
        (05/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 27683/CT-TTHT 2020 chính sách thuế thu nhập cá nhân phí bảo hiểm sức khỏe Cục Thuế Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 27683/CT-TTHT 2020 chính sách thuế thu nhập cá nhân phí bảo hiểm sức khỏe Cục Thuế Hà Nội

              • 27/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực