Công văn 2773/BTNMT-TCQLĐĐ

Công văn 2773/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận cho công ty nông, lâm nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2773/BTNMT-TCQLĐĐ 2014 đo đạc lập bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận công ty nông lâm


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2773/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12 tháng 3 năm 2014 về việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, thì đến cuối năm 2015 phải hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp. Để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện nội dung trên đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số công việc sau đây:

1. Rà soát báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp theo quy định tại Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh theo các trường hợp sau:

- Các công ty đã hoàn thành sắp xếp và đã đo đạc lập bản đồ địa chính, xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Xác định các công ty đã hoàn thành sắp xếp, đã giao đất, cho thuê đất nhưng chưa cắm mốc ranh giới, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Các công ty đã hoàn thành sắp xếp nhưng chưa hoàn thành giao đất, cho thuê đất, chưa đo đạc cắm mốc ranh giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Các công ty đã được cấp giấy chứng nhận nhưng cần phải sắp xếp lại hoặc phải chuyển sang thuê đất; đo đạc, cấp lại giấy chứng nhận theo yêu cầu Nghị quyết số 30-NQ/TW và Quyết định số 686/QĐ-TTg.

2. Trên cơ sở kết quả rà soát trên đây cần xây dựng phương án, kế hoạch, lập dự toán nhu cầu kinh phí để thực hiện việc xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc địa chính, thực hiện giao đất cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chỉ đạo triển khai ngay việc xây dựng Thiết kế kỹ thuật - dự toán, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường góp ý trước khi phê duyệt, triển khai.

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện để hoàn thành trong năm 2015 việc đo đạc, xác định ranh giới, mốc giới, giao đất cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp ở địa phương; trước hết là các công ty đã cổ phần hóa nhưng chưa chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai.

4. Báo cáo về các nội dung tại các điểm 1,2 trên đây cần được gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) trước ngày 15 tháng 7 năm 2014 theo địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; email: [email protected] điện thoại: 04 36290204

(Chi tiết lập theo mẫu Phụ lục 01,02,03 đính kèm).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan để hướng dẫn thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- STN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, VP, TCQLĐĐ(CĐKTK)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2773/BTNMT-TCQLĐĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2773/BTNMT-TCQLĐĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2014
Ngày hiệu lực02/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2773/BTNMT-TCQLĐĐ

Lược đồ Công văn 2773/BTNMT-TCQLĐĐ 2014 đo đạc lập bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận công ty nông lâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2773/BTNMT-TCQLĐĐ 2014 đo đạc lập bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận công ty nông lâm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2773/BTNMT-TCQLĐĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Mạnh Hiển
        Ngày ban hành02/07/2014
        Ngày hiệu lực02/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2773/BTNMT-TCQLĐĐ 2014 đo đạc lập bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận công ty nông lâm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2773/BTNMT-TCQLĐĐ 2014 đo đạc lập bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận công ty nông lâm

           • 02/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực