Công văn 2773/LĐTBXH-TL

Công văn số 2773/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

Nội dung toàn văn Công văn 2773/LĐTBXH-TL hướng dẫn pháp luật lao động


BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2773/LĐTBXH-TL
V/v: hướng dẫn pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

 Văn phòng luật sư Thắng và các đồng nghiệp
(số 17 Lê Duẫn, Quận 1, Thàhh phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn đề ngày 14 tháng 7 năm 2006 về việc bố trí thời gian nghỉ bù đối với người lao động làm thêm giờ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo Tiết a Điểm 2, Mục V Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp  có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam quy định: người lao động trả lương theo thời gian nếu làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn được trả lương làm thêm giờ ít nhất bằng 150% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm nếu làm thêm vào ngày thường; ít nhất bằng 200% nếu làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; ít nhất bằng 300% nếu làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

Trường hợp người lao động làm thêm giờ được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì doanh nghiệp, cơ quan chỉ phải trả phần chênh lệch bằng 50% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm, nếu làm thêm giờ vào ngày bình thường; 100%, nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần; 200%, nếu làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương. Vì vậy, khi người lao động làm thêm giờ được nghỉ bù thì người sử dụng lao động phải bố trí nghỉ bù đủ số giờ mà người đó đã làm thêm và trả phần chênh lệch tiền lương theo đúng quy định nêu trên. Người sử dụng lao động không được thay việc trả phần chênh lệch tiền lương của người lao động bằng cách cho nghỉ bù với thời gian nhiều hơn thời gian làm thêm.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Văn phòng được biết và tư vấn để các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu VP, Vụ TLTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2773/LĐTBXH-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2773/LĐTBXH-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2006
Ngày hiệu lực11/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2773/LĐTBXH-TL hướng dẫn pháp luật lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2773/LĐTBXH-TL hướng dẫn pháp luật lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2773/LĐTBXH-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Minh Huân
        Ngày ban hành11/08/2006
        Ngày hiệu lực11/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2773/LĐTBXH-TL hướng dẫn pháp luật lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2773/LĐTBXH-TL hướng dẫn pháp luật lao động

           • 11/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực