Công văn 2773/SXD-CCQND

Công văn số 2773/SXD-CCQND về việc hướng dẫn một số vướng mắc liên quan đến công tác cấp số nhà tạm trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2773/SXD-CCQND hướng dẫn vướng mắc liên quan đến công tác cấp số nhà tạm trên địa bàn thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2773/SXD-CCQNĐ
V/v hướng dẫn một số vướng mắc liên quan đến công tác cấp số nhà tạm trên địa bàn thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2006

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 110/UBND-QLĐT ngày 16/3/2006 của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân và Công văn số 1609/UBND-QLĐT ngày 31/3/2006 của Ủy ban nhân dân quận 2 đề nghị hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp cấp số nhà tạm theo Công văn số 1065/SXD-CCQNĐ ngày 24/02/2006 của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Quyết định này đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/4/2006. Sở Xây dựng đang dự thảo Chỉ thị và Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và triển khai thực hiện việc đánh số và gắn biển số nhà mới trên địa bàn thành phố theo Quy chế của Bộ Xây dựng.

Việc thực hiện Quy chế cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 13/4/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi Ủy ban nhân dân thành phố chính thức triển khai Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD.

Trong thời gian chờ triển khai thực hiện Quy chế đánh số và gắn biển số nhà theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng trên địa bàn thành phố và kịp thời giải quyết các vướng mắc hiện tại về công tác cấp số nhà tạm tại các quận-huyện, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện việc cấp số nhà tạm theo Công văn số 1065/SXD-CCQNĐ ngày 24/02/2006 của Sở Xây dựng đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

1. Cấp số nhà tạm cho các căn nhà:

a. Nhà thuộc khu vực quy hoạch nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện quy hoạch xây dựng, trong Thông báo tạm cấp số nhà có ghi chú tình trạng pháp lý và thời điểm nhà được tạo lập.

b. Nhà được xem xét xử lý theo Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 207/2005/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố, gồm:

- Nhà xây dựng không phép, đã xử lý cho phép tồn tại.

- Nhà xây dựng sai phép, đã xử lý cho phép tồn tại hay chỉ buộc tháo dỡ phần diện tích xây dựng sai phép.

c. Nhà đang có tranh chấp về quyền sở hữu (chưa giải quyết xong tranh chấp), Thông báo tạm cấp số nhà được cấp cho người có Đơn đề nghị (trường hợp có nhiều người cùng đề nghị, thì ghi tên những người đề nghị) và có ghi chú tình trạng đang tranh chấp quyền sở hữu.

2. Không cấp số nhà đối với các trường hợp:

a. Nhà đã có quyết định giải tỏa toàn bộ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (đang thực hiện quy hoạch xây dựng).

b. Nhà xây dựng tạm (có cấu trúc như lều, lán trại, chòi, … bằng vật liệu thô sơ) trên đất chưa có quyền sử dụng đất ở hợp lệ.

c. Nhà thuộc khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trân trọng kính chào.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT. UBND/TP Nguyễn Văn Đua (thay b/c);
- Ban Giám đốc Sở Xây dựng;
- Phòng CPXD/Sở Xây dựng;
- Lưu: VP-CCQNĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Phi Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2773/SXD-CCQND

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2773/SXD-CCQND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2006
Ngày hiệu lực18/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2773/SXD-CCQND hướng dẫn vướng mắc liên quan đến công tác cấp số nhà tạm trên địa bàn thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2773/SXD-CCQND hướng dẫn vướng mắc liên quan đến công tác cấp số nhà tạm trên địa bàn thành phố
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2773/SXD-CCQND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐỗ Phi Hùng
        Ngày ban hành18/04/2006
        Ngày hiệu lực18/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2773/SXD-CCQND hướng dẫn vướng mắc liên quan đến công tác cấp số nhà tạm trên địa bàn thành phố

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2773/SXD-CCQND hướng dẫn vướng mắc liên quan đến công tác cấp số nhà tạm trên địa bàn thành phố

           • 18/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực