Công văn 2778/BXD-KTTC

Công văn số 2778/BXD-KTTC về việc bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2778/BXD-KTTC bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa


BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2778/BXD-KTTC
V/v:
Bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam

 

Trả lời công văn số 7428/CV - QLTS2 ngày 13/12/2007 của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam về việc bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Hợp đồng trong hoạt động xây dựng: Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được ghi rõ trong hợp đồng và được điều chỉnh trong các trường hợp như Thông tư số 02/2005/TT-BXD; Trường hợp như đã nêu tại công văn số 7428/CV - QLTS2 ngày 13/12/2007, việc thay đổi giá nguyên vật liệu do Nhà nước quản lý giá, việc điều chỉnh đã được ghi trong Hợp đồng kinh tế. Do vậy, hai bên A - B căn cứ hợp đồng xây dựng đã ký kết và văn bản phê duyệt của người quyết định đầu tư để thương thảo bổ sung giá trị hợp đồng làm cơ sở thanh toán. Với nội dung quy định trên, khi thanh toán, quyết toán hợp đồng hai bên phải căn cứ vào các điều kiện thanh toán được ghi trong hợp đồng để làm căn cứ thanh toán, quyết toán. Quá trình thực hiện hợp đồng có các vấn đề hai bên chưa đề cập cụ thể trong hợp đồng thì phải được hai bên bàn bạc, thoả thuận bổ sung vào hợp đồng theo nguyên tắc thoả thuận, bình đẳng, phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ hướng dẫn trên, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận
 - Như trên;
 - Viện Kinh tế Xây dựng;
 - Lưu VP - BXD, Vụ KTTC, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2778/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2778/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2778/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 2778/BXD-KTTC bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2778/BXD-KTTC bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2778/BXD-KTTC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành28/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2778/BXD-KTTC bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2778/BXD-KTTC bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa

             • 28/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực