Công văn 2779/LĐTBXH-VL

Công văn 2779/LĐTBXH-VL thông báo việc áp dụng điều kiện đã được điều chỉnh đối với lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam tại Nghị quyết 47/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2779/LĐTBXH-VL điều kiện điều chỉnh lao động nước ngoài Việt Nam 47/NQ-CP 2014


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2779/LĐTBXH-VL
V/v thông báo việc áp dụng điều kiện đã được điều chỉnh đối với lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam tại Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08/7/2014 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014.

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 08/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014, trong đó tại Điểm 4 của Nghị quyết Chính phủ đã thống nhất điều chỉnh điều kiện đối với lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quý Ủy ban chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan của địa phương thực hiện một số nội dung như sau:

- Áp dụng điều kiện đối với lao động nước ngoài là chuyên gia và lao động kỹ thuật đã được điều chỉnh tại Điểm 4 Nghị quyết số 47/NQ-CP nêu trên (điều chỉnh quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam) kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2014.

- Ngoài quy định được điều chỉnh nêu trên, các quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/TT-LĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP tiếp tục được thực hiện.

- Tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài tại địa phương; thanh tra, kiểm tra việc sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, CVL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2779/LĐTBXH-VL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2779/LĐTBXH-VL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2014
Ngày hiệu lực04/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2779/LĐTBXH-VL điều kiện điều chỉnh lao động nước ngoài Việt Nam 47/NQ-CP 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2779/LĐTBXH-VL điều kiện điều chỉnh lao động nước ngoài Việt Nam 47/NQ-CP 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2779/LĐTBXH-VL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thanh Hòa
        Ngày ban hành04/08/2014
        Ngày hiệu lực04/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2779/LĐTBXH-VL điều kiện điều chỉnh lao động nước ngoài Việt Nam 47/NQ-CP 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2779/LĐTBXH-VL điều kiện điều chỉnh lao động nước ngoài Việt Nam 47/NQ-CP 2014

           • 04/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực