Công văn 278/TTg-ĐMDN

Công văn 278/TTg-ĐMDN năm 2016 về phương án sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bắc Kạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 278/TTg-ĐMDN sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp Bắc Kạn 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 278/TTg-ĐMDN
V/v phương án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (công văn số 03/TTr-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016) và ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 7817/BNN-QLDN ngày 23 tháng 9 năm 2015) về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bắc Kạn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bắc Kạn.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm:

- Thực hiện việc sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bắc Kạn theo quy định hiện hành.

- Trước khi sắp xếp phải rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất, rừng của công ty; diện tích dự kiến giao hoặc cho doanh nghiệp thuê sau khi sắp xếp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương; chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bắc Kạn phải sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

- Khẩn trương hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết các trường hợp sử dụng đất đối với Công ty cổ phần SAHABAK theo các quy định của pháp luật.

- Xây dựng Phương án quản lý đối với diện tích đất, rừng công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, liên doanh, liên kết, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, TN&MT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ
Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KTN, V.III, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 278/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu278/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2016
Ngày hiệu lực23/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 278/TTg-ĐMDN sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp Bắc Kạn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 278/TTg-ĐMDN sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp Bắc Kạn 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu278/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành23/02/2016
        Ngày hiệu lực23/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 278/TTg-ĐMDN sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp Bắc Kạn 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 278/TTg-ĐMDN sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp Bắc Kạn 2016

             • 23/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực