Công văn 278/UBND-TH

Công văn 278/UBND-TH năm 2018 về đính chính Quyết định 04/2017/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 278/UBND-TH 2018 đính chính Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 278/UBND-TH
V/v đính chính Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

Tân Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban ngành thuộc quận;
- Ủy ban nhân dân 15 phường quận Tân Bình.

Do sơ suất trong khâu đánh máy, soạn thảo văn bản, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đính chính sai sót tại Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Bình như sau:

Tại Điều 2, dòng thứ nhất t trên xuống, viết là: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Bình”.

Nay đính chính lại là: “Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 9 năm 2017 và thay thế Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Bình”./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp (để báo cáo);
- Trung tâm Công báo thành phố;
-
TTQU, TTHĐND;
- TTUB: CT, các PCT;
- Thanh tra quận;
-
Lưu: VT, (THNC/2018)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Liễu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 278/UBND-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu278/UBND-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2018
Ngày hiệu lực12/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 278/UBND-TH 2018 đính chính Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 278/UBND-TH 2018 đính chính Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu278/UBND-TH
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thị Liễu
       Ngày ban hành12/02/2018
       Ngày hiệu lực12/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 278/UBND-TH 2018 đính chính Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 278/UBND-TH 2018 đính chính Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Hồ Chí Minh

            • 12/02/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/02/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực