Công văn 2780/TCHQ-GSQL

Công văn 2780/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất tàu bay để sửa chữa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2780/TCHQ-GSQL 2020 thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất tàu bay để sửa chữa


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2780/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất tàu bay để sửa chữa

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 692/HQBRVT-GSQL ngày 18/3/2020 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hướng dẫn thủ tục tạm nhập tái xuất trực thăng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về loại hình xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, chính sách thuế:

- Về loại hình xuất nhập khẩu:

Trường hợp của Công ty Helitechco đưa tàu bay vào Việt Nam dưới dạng tháo rời, qua quá trình sửa chữa, bảo dưỡng và khi đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam dưới dạng lắp ráp hoàn chỉnh, nếu hàng hóa tái xuất chính là hàng hóa đã tạm nhập ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì đáp ứng quy định tại Điều 41 Luật Quản lý ngoại thương, Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và phù hợp với loại hình tạm nhập tái xuất để sửa chữa, bảo dưỡng.

- Về thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ về thủ tục hải quan đối với tàu bay tạm nhập tái xuất để sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng. Cơ quan Hải quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hải quan đối với tàu bay nước ngoài tạm nhập tái xuất để sửa chữa, bảo dưỡng tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 5 Điều này.

Trường hợp Công ty tạm nhập tàu bay vào Việt Nam dưới dạng tháo rời, qua quá trình sửa chữa, bảo dưỡng và khi đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam dưới dạng lắp ráp hoàn chỉnh, để đảm bảo công tác quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, khi làm thủ tục tạm nhập và tái xuất đề nghị Công ty bổ sung Danh mục chi tiết các bộ phận, linh kiện tháo rời và Sơ đồ chi tiết lắp ráp tàu bay từ các bộ phận tháo rời để cơ quan Hải quan có cơ sở xác định hàng hóa tái xuất đúng với hàng hóa tạm nhập.

- Về chính sách thuế: Căn cứ điểm c khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 13 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, điểm c khoản 2 Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 và khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty Helitechco ký hợp đồng với Công ty Lao Skyway (Lào) để thực hiện bảo dưỡng, đại tu 01 trực thăng MI17-IV (được tạm nhập dưới hình thức tháo rời, đóng trong container và vận chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Lao Bảo về cảng PTSC (Vũng Tàu); sau đó tái xuất dưới hình thức bay chuyển trường từ sân bay Vũng Tàu sang Lào) thì các phần, phụ tùng được tháo rời của trực thăng nêu trên khi tạm nhập được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế TTĐB, không chịu thuế GTGT. Khi tái xuất, trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật, hồ sơ sửa chữa, xác định hàng hóa sau khi sửa chữa, bảo dưỡng đúng là hàng hóa tạm nhập khẩu trước đây thì được miễn thuế xuất khẩu. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP .

Trường hợp quá trình sửa chữa, bảo dưỡng có sử dụng nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế xuất khẩu thì khi tái xuất doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu đối với phần nguyên liệu, vật tư trong nước cấu thành trong hàng hóa.

2. Về địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để
b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL(03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2780/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2780/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2020
Ngày hiệu lực29/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(01/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2780/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 2780/TCHQ-GSQL 2020 thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất tàu bay để sửa chữa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2780/TCHQ-GSQL 2020 thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất tàu bay để sửa chữa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2780/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành29/04/2020
        Ngày hiệu lực29/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (01/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2780/TCHQ-GSQL 2020 thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất tàu bay để sửa chữa

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2780/TCHQ-GSQL 2020 thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất tàu bay để sửa chữa

              • 29/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực