Công văn 2782/BYT-BH

Công văn 2782/BYT-BH năm 2018 về thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2782/BYT-BH 2018 thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử khám bệnh chữa bệnh


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2782/BYT-BH
V/v thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử KBCB

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành.
(Sau đây gọi chung là các đơn vị)

Bộ Y tế nhận được Công văn số 1618/BHXH-GĐB ngày 07/5/2018 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tăng cường công tác giám định chuyên đề và thực hiện giám định điện tử, trong đó có phản ánh việc một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ gửi hồ sơ đúng ngày thấp, cụ thể: Bình Dương (18,35%), Hà Nội (20,82%), Long An (22,89%), Hồ Chí Minh (25,28%), Bình Thuận (25,91%), Ninh Bình (27%). Đặc biệt trong hai tuần (từ ngày 02/4/2018 đến ngày 26/4/2018) toàn quốc có 675 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) BHYT không gửi dữ liệu, cụ thể: T.P Hà Nội có 104 cơ sở, T.P Hồ Chí Minh có 72 cơ sở, tỉnh Thanh Hóa có 52 cơ sở, T.P Hải Phòng có 24 cơ sở, tỉnh Quảng Nam có 24 cơ sở. Việc này gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác kiểm tra thông tuyến, tạm ứng và giám định, thanh quyết toán chi phí KBCB BHYT; công tác đánh giá, phân tích tình hình chi phí KBCB BHYT.

Để khắc phục tình hình nêu trên, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

- Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý rà soát tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong KBCB BHYT tại cơ sở y tế, đặc biệt là việc kết nối, liên thông, trích chuyển dữ liệu điện tử từ cơ sở KCBC đến Hệ thống Thông tin giám định BHYT của cơ quan BHXH. Khi có khó khăn, vướng mắc đề nghị thủ trưởng đơn vị trực tiếp trao đổi với cơ quan BHXH cấp tỉnh thuộc địa bàn để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

- Nghiên cứu kỹ và nghiêm túc tổ chức thực hiện đúng các quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 về trích chuyển dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí KBCB BHYT, Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 về Chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí KBCB BHYT và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế trong thời gian qua liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong KBCB BHYT tại các cơ sở y tế. Các cơ sở KBCB tự chịu trách nhiệm về việc không được tạm ứng kinh phí KBCB nếu không gửi đầy đủ dữ liệu đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian, thường xuyên, liên tục theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền (bằng văn bản) về những khó khăn, vướng mắc; Sở Y tê chịu trách nhiệm tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị thuộc quyền quản lý, thủ trưởng y tế thuộc Bộ, ngành trực tiếp báo cáo khó khăn, vướng mắc của các đơn vị mình, gửi về Bộ Y tế (Vụ BHYT) để được xem xét, giải quyết.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí KBCB BHYT là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế và ngành BHXH theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần minh bạch thông tin, đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT, vì vậy Bộ Y tế yếu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện theo đúng các quy định, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Lê Tuấn (để báo cáo);
- BHXH Việt Nam;
- Vụ trưởng Vụ BHYT (để b/c);
- Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đặng Hồng Nam

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2782/BYT-BH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2782/BYT-BH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2018
Ngày hiệu lực17/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2782/BYT-BH

Lược đồ Công văn 2782/BYT-BH 2018 thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử khám bệnh chữa bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2782/BYT-BH 2018 thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử khám bệnh chữa bệnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2782/BYT-BH
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýĐặng Hồng Nam
        Ngày ban hành17/05/2018
        Ngày hiệu lực17/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2782/BYT-BH 2018 thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử khám bệnh chữa bệnh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2782/BYT-BH 2018 thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử khám bệnh chữa bệnh

           • 17/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực