Công văn 2782/QLD-KD

Công văn 2782/QLD-KD năm 2020 về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2782/QLD-KD 2020 đảm bảo thuốc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2782/QLD-KD
V/v đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế ngành;

(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị)

Ngày 17/3/2020 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 941/QĐ-BYT về Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh Covid-19, đồng thời giao Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành căn cứ vào danh mục trên để rà soát, bổ sung định mức sử dụng và bảo đảm dự phòng đđáp ứng với nhu cầu điều trị và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.

Tiếp theo Công văn số 939/QLD-KD ngày 05/02/2020 của Cục Quản lý Dược gửi các Đơn vị về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm dường hô hấp cấp do Covid-19, Cục Quản lý Dược yêu cầu các Đơn vị như sau:

1. Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 941/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc rà soát, dự trù thuốc thiết yếu theo các Phụ lục kèm theo Quyết định trên để đảm bảo đủ thuốc cho nhu cầu phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Rà soát lại các mặt hàng thuốc đã dự trù theo công văn số 939/QLD-KD của Cục Quản lý Dược và cập nhật danh mục mới theo Quyết định số 941/QĐ-BYT để đặt hàng và mua sắm theo quy định, đảm bảo có đủ cơ số thuốc thiết yếu đáp ứng với các diễn biến mới của tình hình dịch bệnh.

- Xây dựng kế hoạch dữ trữ, điều phối thuốc trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp để tránh bị động, thiếu thuốc.

- Liên tục theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh và tình trạng cung ứng, tồn kho các thuốc thiết yếu trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị y tế chủ động phản ứng và tăng cường công tác đảm bảo cung ứng thuốc. Sở Y tế thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm về tình hình dự trù, cung ứng thuốc đối với các cơ sở trên địa bàn.

3. Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Y tế ngành:

Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-BYT của Bộ Y tế, các viện, bệnh viện khẩn trương rà soát, cập nhật danh mục thuốc thiết yếu cần dự trù cho nhu cầu điều trị và chủ động mua sắm thuốc để bảo đảm dự phòng và đáp ứng các diễn biến mới của tình hình dịch bệnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các Đơn vị kịp thời báo cáo về Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) để được xem xét, hướng dẫn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
- Các Vụ: KHTC, TTB&CTYT; Cục: QLKCB, YTDP; VPB (để p/h);
- Cổng TTĐT của BYT, Website Cục QLD;
- Báo SK&ĐS;

- Lưu: VT, KD.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

Thuộc tính Công văn 2782/QLD-KD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2782/QLD-KD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2020
Ngày hiệu lực23/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(28/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2782/QLD-KD

Lược đồ Công văn 2782/QLD-KD 2020 đảm bảo thuốc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2782/QLD-KD 2020 đảm bảo thuốc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2782/QLD-KD
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýVũ Tuấn Cường
        Ngày ban hành23/03/2020
        Ngày hiệu lực23/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (28/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2782/QLD-KD 2020 đảm bảo thuốc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2782/QLD-KD 2020 đảm bảo thuốc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

             • 23/03/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/03/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực