Công văn 2784/BYT-KCB

Công văn 2784/BYT-KCB năm 2016 về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2016 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2784/BYT-KCB thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá hưởng ứng ngày không thuốc lá 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2784/BYT-KCB
V/v Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2016

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sử dụng thuốc lá đang là nguyên nhân chính gây bệnh tật và tử vong trên toàn thế giới, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm như: ung thư phổi, đột quỵ, mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Việt Nam là một trong các Quốc gia đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của các căn bệnh này. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTH thuốc lá) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/5/2013, với Mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá.

Ngày Thế giới Không Thuốc lá năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn chủ đề “Thực hiện đóng gói thuốc lá bằng bao bì trơn” (Bao bì thuốc lá trơn là bao bì in theo chuẩn mực chung nhằm hạn chế hoặc cấm sử dụng logo, màu sắc, hình ảnh thương hiệu hoặc các thông tin quảng cáo trên bao bì thuốc lá. Tên sản phẩm, thương hiệu thuốc lá trên bao bì chỉ được phép in theo một màu sắc và kiểu phông chữ chuẩn theo quy định). Bao bì trơn là một biện pháp truyền thông nhằm làm giảm sự hấp dẫn của các sản phẩm thuốc lá, hạn chế việc quảng cáo trên bao bì sản phẩm thuốc lá. Tuy nhiên, hiện nay công tác truyền thông Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục nhằm đẩy mạnh việc thực thi Luật PCTH của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc, vì vậy bên cạnh việc truyền thông về chủ đề ngày thế giới không thuốc lá, các hoạt động truyền thông vẫn tập trung vào tăng cường thực hiện Luật PCTH thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc. Với Mục tiêu này, năm 2016, Bộ Y tế tổ chức chiến dịch truyền thông và trân trọng đề nghị Quý cơ quan cùng phối hợp tổ chức các hoạt động, cụ thể:

1. Tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban ngành, cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh/thành phố thực hiện tuyên truyền các quy định của Luật PCTH thuốc lá:

- Tuyên truyền về các địa Điểm cấm hút thuốc (bao gồm: các địa Điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn; các địa Điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi giành riêng cho người hút thuốc); Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu, người quản lý các địa Điểm cấm hút thuốc lá; Quyền và nghĩa vụ của công dân trong PCTH thuốc lá; Nghĩa vụ của người hút thuốc lá. (Điều 6; Điều 7; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14).

- Tuyên truyền về các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật PCTH thuốc lá: nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức; nghiêm cấm bán thuốc lá tại các địa Điểm có quy định cấm hút thuốc.

- Tuyên truyền về các tổn thất sức khỏe và kinh tế do sử dụng thuốc lá; ý nghĩa của việc thực hiện môi trường không khói thuốc.

2. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị tại địa phương:

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị phổ biến nội dung Luật PCTH thuốc lá; Tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị.

- Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước.

- Chỉ đạo Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin truyền thông, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe phát các tin bài về tác hại của sử dụng thuốc lá; tình hình thực thi môi trường không khói thuốc; các mô hình, tấm gương cơ quan đơn vị thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc, tấm gương cá nhân bỏ thuốc.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và các địa Điểm theo quy định của Luật PCTH thuốc lá.

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành xem xét việc không cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá tại các địa Điểm cấm hút thuốc lá theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 25 Luật PCTH của thuốc lá (như việc cấp phép bán lẻ thuốc lá tại các khách sạn, nhà hàng...).

3. Thành lập các đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH của thuốc lá trên địa bàn quản lý, đặc biệt là quy định về cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng và xử phạt nghiêm theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định xử phạt khác có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá.

4. Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5.

- Chỉ đạo các Ban ngành, Đoàn thể ở địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành: y tế, văn hóa để tổ chức mít tinh, hội nghị, diễu hành, treo băng zôn khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (xin gửi kèm theo khẩu hiệu để Quý cơ quan tham khảo).

- Chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương thường xuyên đăng tải các thông tin về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử đối với sức khỏe; các tấm gương điển hình về bỏ thuốc và vận động mọi người bỏ thuốc tại cộng đồng; phát các tin bài về lợi ích của môi trường không khói thuốc lá trên hệ thống loa truyền thanh tại các xã, phường.

- Chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hóa - Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào, xây dựng cộng đồng dân cư không thuốc lá.

5. Sử dụng đúng quy định và có hiệu quả kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố.

Các thông tin về Luật PCTH thuốc lá, tài liệu truyền thông Phòng, chống tác hại của thuốc lá được đăng trên trang thông tin điện tử của Chương trình PCTH thuốc lá: www.vinacosh.gov.vn.

Đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế, 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội trước ngày 10/6/2016 để Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP (để báo cáo);
- PTT Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- VP TW, các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện KSND tối cao;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế (để thực hiện);
- Văn phòng; Thanh tra; các Vụ, Cục (Bộ Y tế) (để thực hiện);
- Các cơ quan TT đại chúng;
- Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố;
- Trung tâm TTGDSK các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

KHẨU HIỆU 31-5/2016

VẬN ĐỘNG THỰC THI MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÓI THUỐC

 

Công dân có quyền được sống và làm việc trong môi trường không khói thuốc lá

(Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

 

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hãy gương mẫu, không hút thuốc nơi làm việc

 

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị.

(Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

 

Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc là trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động.

   (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

 

Cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc.

 (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

 

Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của trường đại học, cao đẳng, học viện

(Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

 

Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của bến tàu, bến xe

(Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

 

Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của nhà hàng, quán ăn, quán cà phê.

(Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

 

90% bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi là do sử dụng thuốc lá

(Tổ chức Y tế thế giới)

 

75% bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do sử dụng thuốc lá

(Tổ chức Y tế thế giới)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2784/BYT-KCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2784/BYT-KCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2016
Ngày hiệu lực16/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2784/BYT-KCB thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá hưởng ứng ngày không thuốc lá 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2784/BYT-KCB thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá hưởng ứng ngày không thuốc lá 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2784/BYT-KCB
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành16/05/2016
        Ngày hiệu lực16/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2784/BYT-KCB thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá hưởng ứng ngày không thuốc lá 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2784/BYT-KCB thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá hưởng ứng ngày không thuốc lá 2016

           • 16/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực