Công văn 2786/BNV-CQĐP

Công văn số 2786/BNV-CQĐP về việc tuyển dụng công chức cấp xã thông qua hình thức xét tuyển do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2786/BNV-CQĐP tuyển dụng công chức cấp xã thông qua hình thức xét tuyển


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2786/BNV-CQĐP
V/v tuyển dụng công chức cấp xã thông qua hình thức xét tuyển

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 

Bộ Nội vụ nhận được công văn số 974/SNV-XDCQ ngày 05/9/2007 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội V/v tuyển dụng công chức cấp xã thông qua hình thức xét tuyển. Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Mục IV Thông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 24 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn, quy định:

1. Việc tuyển dụng công chức cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo đúng quy chế tuyển dụng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Quy chế tuyển dụng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần quy định cụ thể thành phần Hội đồng tuyển dụng, quy trình, thủ tục, cách thức tiến hành (thi tuyển hoặc xét tuyển), đảm bảo công khai về tiêu chuẩn, đối tượng, số lượng, thủ tục hồ sơ, lệ phí dự tuyển, công tác thẩm định và công bố kết quả.

3. Việc xét tuyển công chức cấp xã chỉ được áp dụng trong trường hợp đối với các xã ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vùng dân tộc thiểu số.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào quyết định tuyển dụng của Ủy ban nhân dân cấp huyện, bố trí sử dụng công chức cấp xã, cử cán bộ, công chức hướng dẫn trong thời gian tập sự là 06 tháng để người tập sự làm đúng: chức trách nhiệm vụ của ngạch công chức sẽ được bổ nhiệm; rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, và tinh thần trách nhiệm trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và phẩm chất đạo đức lối sống …

Quy định nêu trên, nhằm thực hiện chủ trương Trung ương phân cấp cho địa phương, tạo quyền chủ động cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý và sử dụng cán bộ, công chức cấp xã; thực hiện chính sách thu hút.

Những đề xuất của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về thời gian tập sự, tuổi tuyển dụng lần đầu, chức danh công chức cấp xã đồng thời là chức danh bầu cử vv…. Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu xử lý trong Đề án tổng thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ để Sở Nội vụ thành phố Hà Nội thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ CCVC (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ CQĐP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Lê Tư Duyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2786/BNV-CQĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2786/BNV-CQĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2007
Ngày hiệu lực26/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2786/BNV-CQĐP tuyển dụng công chức cấp xã thông qua hình thức xét tuyển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2786/BNV-CQĐP tuyển dụng công chức cấp xã thông qua hình thức xét tuyển
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2786/BNV-CQĐP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýLê Tư Duyến
        Ngày ban hành26/09/2007
        Ngày hiệu lực26/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2786/BNV-CQĐP tuyển dụng công chức cấp xã thông qua hình thức xét tuyển

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2786/BNV-CQĐP tuyển dụng công chức cấp xã thông qua hình thức xét tuyển

           • 26/09/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/09/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực