Công văn 2786/TCT-CS

Công văn 2786/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với gang thỏi xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2786/TCT-CS 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với gang thỏi xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2786/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
- Công ty TNHH Thép Dongbu Việt Nam.
(Đ/c: Lô CN3.2
A, CN3.2B, CN3.1C KCN Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP. Hải Phòng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn s DBVS/TCT-012019 ngày 24/04/2019 của Công ty TNHH Thép Dongbu Việt Nam về thuế giá trị gia tăng đối với gang thỏi xuất khẩu (bản photo công văn kèm theo). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 19/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/02/2018, sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016) về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm c Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Quản lý thuế">130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính (hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ) sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính (hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ) sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Quản lý thuế">130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính).

Về trường hợp này, Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã có công văn số 2424/CT-TT&HT ngày 18/10/2016 hướng dẫn doanh nghiệp.

Đ nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng rà soát tình hình thực tế để xử lý tiếp trường hợp của Công ty TNHH Thép Dongbu Việt Nam theo quy định. Nếu có vướng mắc, Cục Thuế thành phố Hải Phòng báo cáo Tổng cục Thuế và đề xuất xử lý, các tài liệu liên quan kèm theo (nếu có).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH Thép Dongbu Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trư
ng Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Website Tổng cục Thu
ế;
- Lưu: VT, CS (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2786/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2786/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/07/2019
Ngày hiệu lực 12/07/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2786/TCT-CS

Lược đồ Công văn 2786/TCT-CS 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với gang thỏi xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2786/TCT-CS 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với gang thỏi xuất khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2786/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành 12/07/2019
Ngày hiệu lực 12/07/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2786/TCT-CS 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với gang thỏi xuất khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 2786/TCT-CS 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với gang thỏi xuất khẩu

  • 12/07/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/07/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực