Công văn 2786/TCT-TS

Công văn 2786/TCT-TS về hồ sơ liên quan đến việc trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2786/TCT-TS hồ sơ trừ tiền bồi thường hỗ trợ vào tiền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2786/TCT-TS
V/v: hồ sơ liên quan đến việc trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2006

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời Công văn số 815CT/TH&DT ngày 12/7/2006 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc vướng mắc về thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục VI Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

- Điểm 1.3 quy định: “Tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm tiếp thu ý kiến tham gia, giải đáp thắc mắc… hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hoặc gửi Sở Tài chính (Hội đồng thẩm định cấp tỉnh) thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (đối với dự án thu hồi đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt)”.

- Điểm 3.1 quy định: “Khi chi trả tiền bồi thường cho người bị thu hồi đất, bị thiệt hại về tài sản phải lập đầy đủ chứng từ thanh toán và có ký nhận của người được bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp người được nhận bồi thường ủy quyền cho người khác nhận tiền bồi thường, thì người được bồi thường phải làm giấy ủy quyền có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó cư trú”.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 116/2004/TT-BTC nêu trên, trường hợp người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, mà ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ về đất cho người có đất bị thu hồi và thuộc diện được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp thì trong hồ sơ của người sử dụng đất phải có các tài liệu sau đây để cơ quan Thuế có căn cứ xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn phải nộp:

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Chứng từ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về đất cho người bị thu hồi đất có ký nhận của người được bồi thường, hỗ trợ hoặc người được ủy quyền của người được bồi thường, hỗ trợ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2786/TCT-TS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2786/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2006
Ngày hiệu lực07/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2786/TCT-TS hồ sơ trừ tiền bồi thường hỗ trợ vào tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2786/TCT-TS hồ sơ trừ tiền bồi thường hỗ trợ vào tiền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2786/TCT-TS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành07/08/2006
        Ngày hiệu lực07/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2786/TCT-TS hồ sơ trừ tiền bồi thường hỗ trợ vào tiền sử dụng đất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2786/TCT-TS hồ sơ trừ tiền bồi thường hỗ trợ vào tiền sử dụng đất

            • 07/08/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/08/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực