Công văn 2790/BXD-KTQH

Công văn số 2790/BXD-KTQH về việc vướng mắc trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2790/BXD-KTQH vướng mắc công tác lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết trên địa bàn Hồ Chí Minh


BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2790/BXD-KTQH
V/v: vướng mắc trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết trên địa bàn TP HCM

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

 

Trả lời Công văn số 4574/SQHKT-TH ngày 08/11/2007 và Công văn số 4631/SQHKT-QLKV2 ngày 12/11/2007 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hồ Chí Minh về một số phát sinh trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1) Về sử dụng bản đồ địa chính để lập quy hoạch chi tiết xây dựng:

Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng là một nội dung trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng. Do đó, để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của một đồ án, các đồ án quy hoạch chi tiết phải được lập trên bản đồ địa hình kết hợp với bản đồ địa chính và đánh giá hiện trạng.

2) Về căn cứ lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000:

- Để đáp ứng nhu cầu quản lý của Thành phố, thống nhất với kiến nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc căn cứ vào nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng; nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 và các chủ trương, định hướng phát triển của thành phố để tổ chức lập đồ án QHCT xây dựng 1/2000.

- Về thủ tục thẩm định và phê duyệt, Sở có thể xem xét thẩm định và trình Thành phố phê duyệt các đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung quận, huyện và đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000  trên nguyên tắc phù hợp với nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và nội dung đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố đang được triển khai nghiên cứu.

3) Về tiến độ và nội dung triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000:

- Về tiến độ lập QHCT xây dựng 1/2000: việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 là cần thiết. Tuy nhiên, vừa qua để đáp ứng nhu cầu quản lý của Thành phố, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã trình UBND Thành phố ban hành các Quy định về kiến trúc đối với nhà liên kế, nhà biệt thự biến đổi và các công trình xây dựng trên khu đất lớn trong khu đô thị hiện hữu, cải tạo. Do đó, trong giai đoạn này, chất lượng đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 là rất quan trọng phải đảm bảo tính đồng bộ và khả thi, Sở Quy hoạch Kiến trúc cần báo cáo với Uỷ ban nhân dân Thành phố cho phép Điều chỉnh tiến độ lập QHCT xây dựng 1/2000 để đảm bảo những yêu cầu về nội dung theo quy định hiện hành.

- Về nội dung QHCT xây dựng tỷ lệ 1/2000: việc bố trí các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có liên quan chặt chẽ với các giải pháp về thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như việc sử dụng đất cho các khu chức năng của khu đô thị hoặc nhà ở. Do đó, để đảm bảo tính đồng bộ, tính khớp nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực và Thành phố; để đảm bảo chất lượng của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000, đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định đúng các yêu cầu và nội dung của phần hạ tầng kỹ thuật theo quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng và Thông tư số 15/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Đồng thời, Sở Quy hoạch Kiến trúc kiến nghị Uỷ ban nhân dân thành phố sớm thành lập Tổ liên ngành để thẩm định thiết kế quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000, 1/500 để đảm báo tính thống nhất giữa các loại quy hoạch (quy hoạch xây dựng và quy hoạch chuyên ngành).

4) Về quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng Thành phố và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp I:

- Quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng đô thị được ban hành dựa trên cơ sở nội dung bản vẽ, thuyết minh của đồ án quy hoach, các kiến nghị, giải pháp thực hiện quy hoạch chung xây dựng để người có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị ban hành quy định trên theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP. Mục đích ban hành quy định này để làm cơ sở quản lý việc thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị.

- Quy chế quản lý kiến đô thị cấp I: được ban hành dựa trên đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị đã được phê duyệt, đồ án thiết kế đô thị cho toàn thành phố đã và đang nghiên cứu để ban hành những quy định về quản lý kiến trúc đô thị cho từng phân vùng kiểm soát phát triển và cho các khu vực đặc thù theo hướng dẫn tại Thông tư  số 08/2007/TT-BXD ngày 10/9/2007.

Sau khi đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố và Quy định quản lý Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành, Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp I bao gồm nội dung quy định về quản lý kiến trúc đô thị và các chế tài thực hiện, xử lý vi phạm và phân công trách nhiệm để giám sát, kiểm tra và xử lý các vi phạm việc thực hiện Quy chế theo hướng dẫn tại Thông tư  số 08/2007/TT-BXD ngày 10/9/2007.

5) Về các chỉ tiêu tính toán về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật:

Đối với khu vực nội thành cũ, Sở Quy hoạch Kiến trúc có thể xem xét cân đối trên phạm vi khu vực và có quy định chỉ tiêu riêng. Tuy nhiên chỉ tiêu giao thông phải được tính toán đảm bảo cho giai đoạn dài hạn. Cần xác định rõ chỉ tiêu cây xanh và công trình công cộng ở đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 và 1/500 được phân bổ trong các dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang. Đồng thời, Sở Quy hoạch Kiến trúc cần đề xuất Thành phố chủ động xây dựng cơ chế triển khai các dự án đầu tư có tính khả thi và phù hợp với Điều kiện thực tế theo các giai đoạn thực hiện.

6) Về thể hiện nội dung và bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng: thống nhất với việc bổ sung ký hiệu chức năng hỗn hợp; khu cải tạo và khu phát triển mới và ký hiệu đường giao thông theo giai đoạn thực hiện quy hoạch.

7) Phương pháp tính chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc đô thị:

Đối với các công trình ngầm mang chức năng kinh doanh, thương mại, dịch vụ (các khu đất có chức năng hỗn hợp), đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc làm việc cụ thể với Vụ Kiến trúc Quy hoạch và Vụ Hạ tầng Kỹ thuật đô thị về nội dung trên.

Căn cứ các ý kiến trên, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP,  Vụ KTQH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2790/BXD-KTQH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2790/BXD-KTQH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2790/BXD-KTQH

Lược đồ Công văn 2790/BXD-KTQH vướng mắc công tác lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết trên địa bàn Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2790/BXD-KTQH vướng mắc công tác lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết trên địa bàn Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2790/BXD-KTQH
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrần Ngọc Chính
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2790/BXD-KTQH vướng mắc công tác lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết trên địa bàn Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2790/BXD-KTQH vướng mắc công tác lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết trên địa bàn Hồ Chí Minh

           • 31/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực