Công văn 2794/BGDĐT-KHTC

Công văn 2794/BGDĐT-KHTC năm 2017 báo cáo và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2794/BGDĐT-KHTC 2017 báo cáo cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2794/BGDĐT-KHTC
V/v báo cáo và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông báo số 321/TB-BCĐĐHG ngày 05/5/2017 của Ban Chỉ đạo điều hành giá về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 17/4/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện các nội dung sau đây:

- Về mức học phí: Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về mức thu học phí, đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố quán triệt, chỉ đạo các Sở, ban ngành và các cơ sở giáo dục đào tạo do địa phương quản lý thực hiện thu học phí theo đúng quy định đã ban hành cho năm học 2017-2018 như đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Nghị quyết số 46/2017/NQ-CP ngày 09/6/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017, để đảm bảo mọi đối tượng trong độ tuổi đều được tiếp cận với giáo dục, hạn chế tình trạng bỏ học và tăng tỷ lệ trẻ em đến trường ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Chính phủ đã thống nhất thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2018. Do đó, các địa phương thực hiện chính sách miễn thu học phí đối với đối tượng này từ ngày 01/01/2018.

- Về thời điểm thu học phí: Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện giãn thời gian thu, thời điểm thu, tránh thu cùng một thời điểm trên cùng một địa bàn để hạn chế tối đa tác động của học phí đến chỉ số giá tiêu dùng của địa phương.

- Về cam kết không thu các khoản thu ngoài học phí:

+ Đối với giáo dục mầm non, phổ thông: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục cam kết và nghiêm túc không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định trong trường học. Các địa phương tự chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý vi phạm.

+ Đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập: Chỉ đạo tiết giảm chi phí hoạt động, hạn chế thu các khoản thu ngoài học phí, đồng thời phải cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo; xây dựng và công bố công khai chuẩn chất lượng đầu ra đối với sinh viên; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai, minh bạch, có cơ chế để cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và các tổ chức khác tham gia giám sát toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2794/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2794/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2017
Ngày hiệu lực30/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2794/BGDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 2794/BGDĐT-KHTC 2017 báo cáo cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2794/BGDĐT-KHTC 2017 báo cáo cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017 2018
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2794/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành30/06/2017
        Ngày hiệu lực30/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2794/BGDĐT-KHTC 2017 báo cáo cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017 2018

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2794/BGDĐT-KHTC 2017 báo cáo cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017 2018

            • 30/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực