Công văn 2796/BTNMT-TCMT

Công văn 2796/BTNMT-TCMT năm 2015 về tiêu hủy máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2796/BTNMT-TCMT 2015 về tiêu hủy máy móc thiết bị của hợp đồng gia công


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2796/BTNMT-TCMT
V/v tiêu hủy máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp Công văn số 8625/BTC-TCHQ ngày 26/6/2015 của Bộ Tài chính về việc tiêu hủy máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, pháp luật về bảo vệ môi trường không quy định việc tiêu hủy máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công tại Việt Nam khi kết thúc hợp đồng gia công. Bên cạnh đó, Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài cũng không có quy định phân công trách nhiệm trong việc quản lý, hướng dẫn nội dung này.

2. Trường hợp máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm để thực hiện hợp đồng gia công tại Việt Nam được coi là chất thải và tiêu hủy tại Việt Nam, doanh nghiệp phải thực hiện theo các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, cụ thể như sau:

a) Trường hợp tiêu hủy máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm là chất thải nguy hại hoặc có chứa các thành phần nguy hại thì thực hiện theo các quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại (Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 17/8/2015).

b) Trường hợp tiêu hủy máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm không phải là chất thải nguy hại thì thực hiện các quy định về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Chương IV Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi quý Bộ để phối hợp, hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TCMT (6)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2796/BTNMT-TCMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2796/BTNMT-TCMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực10/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2796/BTNMT-TCMT 2015 về tiêu hủy máy móc thiết bị của hợp đồng gia công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2796/BTNMT-TCMT 2015 về tiêu hủy máy móc thiết bị của hợp đồng gia công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2796/BTNMT-TCMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTrần Hồng Hà
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực10/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2796/BTNMT-TCMT 2015 về tiêu hủy máy móc thiết bị của hợp đồng gia công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2796/BTNMT-TCMT 2015 về tiêu hủy máy móc thiết bị của hợp đồng gia công

           • 10/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực