Công văn 2796/LĐTBXH-TL

Công văn số 2796/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy chế trả lương và trả lương cho người lao động

Nội dung toàn văn Công văn 2796/LĐTBXH-TL quy chế trả lương và trả lương cho người lao động


BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2796/LĐTBXH-TL
V/v: quy chế trả lương và trả lương cho người lao động

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên môi trường đô thị

Trả lời công văn số 666/MTĐT ngày 15/7/2006 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp căn cứ vào các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương thực hiện để xây dựng quy chế trả lương cho người lao động bảo đảm gắn tiền lương với năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, bộ phận, cá nhân người lao động, khuyến khích tài năng, chống bình quân. Việc trả lương cho người lao động theo quy chế trả lương được áp dụng theo các hình thức: trả lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) áp dụng đối với những người làm công tác quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, những người làm các công việc theo dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị và những người làm các công việc mà trả lương theo thời gian có hiệu quả hơn các hình thức khác; trả lương theo lương khoán, lương sản phẩm áp dụng đối với cá nhân hoặc tập thể người lao động, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm được giao. Hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm có thể được xác định theo 2 cách, cụ thể:

- Cách 1: Trả lương theo ngày công thực tế, hệ số mức lương do Nhà nước quy định và hệ số mức độ đóng góp để hoàn thành công việc;

- Cách 2: Trả lương theo hệ số cấp bậc công việc đảm nhận (không theo hệ số mức lương do Nhà nước quy định) và số Điểm đánh giá mức độ đóng góp để hoàn thành công việc;

Như vậy, Công ty trả lương cho người lao động căn cứ vào công việc được giao, chức vụ đảm nhận, cùng làm một công việc và mức độ hoàn thành (số lượng và chất lượng sản phẩm làm ra) bằng nhau thì được hưởng lương như nhau (không phụ thuộc vào hệ số lương của người đó) theo quy chế trả lương của Công ty là phù hợp.

2/ Theo quy định tại Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về việc Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và Thông tư số 25/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 118/2005/NĐ-CP nói trên thì từ ngày 01/10/2005 mức lương tối thiểu chung được Điều chỉnh lên 350.000 đồng/tháng. Hiện nay các sản phẩm công ích của Công ty đã được cơ quan Nhà nước đặt hàng nhưng vẫn xác định chi phí nhân công trên cơ sở hệ số tiền lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và mức lương tối thiểu là 290.000 đồng/tháng, vì vậy để bảo đảm tiền lương, thu nhập cho người lao động, Công ty xác định lại chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng và có văn bản đề nghị lên cơ quan Nhà nước đặt hàng để Điều chỉnh lại đơn giá sản phẩm cho phù hợp với quy định của Nhà nước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

T/L. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2796/LĐTBXH-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2796/LĐTBXH-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2006
Ngày hiệu lực14/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2796/LĐTBXH-TL quy chế trả lương và trả lương cho người lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2796/LĐTBXH-TL quy chế trả lương và trả lương cho người lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2796/LĐTBXH-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Minh Huân
        Ngày ban hành14/08/2006
        Ngày hiệu lực14/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2796/LĐTBXH-TL quy chế trả lương và trả lương cho người lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2796/LĐTBXH-TL quy chế trả lương và trả lương cho người lao động

           • 14/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực