Công văn 2797/BNN-KH

Công văn 2797/BNN-KH triển khai vốn xây dựng cơ bản đối với dự án giống do doanh nghiệp làm chủ đầu tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2797/BNN-KH triển khai vốn xây dựng cơ bản đối với dự án giống


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2797/BNN-KH
V/v triển khai các nội dung thuộc vốn XDCB đối với dự án giống do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tổng công ty cà phê Việt Nam;
- Tổng công ty mía đường I;
- Tổng công ty mía đường II.

 

Triển khai thực hiện Quyết định 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt các dự án giống giai đoạn 2011-2015 do đơn vị thuộc Tổng công ty hoặc Tổng công ty làm chủ đầu tư, bao gồm:

- Dự án “Sản xuất giống lúa lai tại huyện Eakar và huyện KrôngPăk, tỉnh Đắc Lắc” (Quyết định số 2670/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2011);

- Dự án “Sản xuất giống mía của Tổng công ty mía đường I” (Quyết định số 2662/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2011);

- Dự án “Sản xuất giống mía của Tổng công ty mía đường II” (Quyết định số 2661/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2011).

Tại các Quyết định trên, phần vốn XDCB bao gồm các hạng mục đầu tư do ngân sách hỗ trợ và vốn đối ứng của các đơn vị. Do điều kiện nguồn vốn XDCB từ ngân sách Nhà nước chưa được cân đối cho các dự án trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

- Các đơn vị chủ động triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư XDCB sử dụng 100% vốn của đơn vị ngay từ năm 2012.

- Đối với các hạng mục đầu tư vừa có vốn hỗ trợ từ NSNN, vừa có vốn đóng góp của đơn vị, chỉ triển khai thực hiện khi Bộ cân đối được nguồn. Nguồn vốn hỗ trợ từ NSNN và vốn đóng góp của đơn vị sẽ thực hiện theo từng gói thầu.

Đề nghị các Tổng công ty nghiên cứu triển khai thực hiện và báo cáo tiến độ thực hiện dự án về Bộ theo qui định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Cục Quản lý XDCT;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Quốc Luân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2797/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2797/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2012
Ngày hiệu lực13/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2797/BNN-KH triển khai vốn xây dựng cơ bản đối với dự án giống


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2797/BNN-KH triển khai vốn xây dựng cơ bản đối với dự án giống
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2797/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Quốc Luân
        Ngày ban hành13/06/2012
        Ngày hiệu lực13/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2797/BNN-KH triển khai vốn xây dựng cơ bản đối với dự án giống

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2797/BNN-KH triển khai vốn xây dựng cơ bản đối với dự án giống

           • 13/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực