Công văn 28/HC-QLHC

Công văn 28/HC-QLHC năm 2019 về báo cáo sử dụng tiền chất công nghiệp do Cục Hóa chất ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 28/HC-QLHC 2019 về báo cáo sử dụng tiền chất công nghiệp


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC HÓA CHẤT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/HC-QLHC
V/v báo cáo sử dụng tiền chất công nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân
(Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Showa)

Trả lời câu hỏi của Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Showa về việc báo cáo sử dụng tiền chất công nghiệp, Cục Hóa chất có ý kiến như sau:

1. Theo giải trình của Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Showa hiện nay Công ty đang sử dụng tiền chất sulphuric acid 5%, số lưng 10 lít/tháng dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm thì có phải báo cáo về việc sử dụng tiền chất theo Thông tư 42/2013/TT-BCT không?.

2. Hiện nay Thông tư 42/2013/TT-BCT đã được bãi bỏ, các đơn vị sản xuất, kinh doanh sử dụng tiền chất công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo Phụ lục số 5, Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2018 Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất. Danh mục tiền chất công nghiệp được quy định tại Danh mục IV, Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định danh mục các chất ma túy và tiền chất.

Công ty sử dụng sulphuric acid 5-10% thực hiện chế độ báo cáo về Sở Công Thương theo quy định tại Thông tư 32/2017/TT-BCT .

Trên đây là ý kiến của Cục Hóa chất gửi Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Showa để biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Văn phòng Bộ;
- Cục trưởng (e-coppy);
- Lưu: VT, QLHC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Xuân Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 28/HC-QLHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu28/HC-QLHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2019
Ngày hiệu lực09/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 28/HC-QLHC 2019 về báo cáo sử dụng tiền chất công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 28/HC-QLHC 2019 về báo cáo sử dụng tiền chất công nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu28/HC-QLHC
        Cơ quan ban hànhCục Hóa chất
        Người kýNguyễn Xuân Sinh
        Ngày ban hành09/01/2019
        Ngày hiệu lực09/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 28/HC-QLHC 2019 về báo cáo sử dụng tiền chất công nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 28/HC-QLHC 2019 về báo cáo sử dụng tiền chất công nghiệp

           • 09/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực