Công văn 28/TCHQ-GSQL

Công văn số 28/TCHQ-GSQL về việc mã số thuế, mức thuế mặt hàng phụ tùng xích xe máy nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 28/TCHQ-GSQL mã số thuế, mức thuế mặt hàng phụ tùng xích xe máy nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 28/TCHQ-GSQL
V/v: Mã số hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Văn phòng xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội
(Tầng 3, Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

 

Trả lời công văn thư ngày 06.12.2004 của Văn phòng về việc mã số thuế, mức thuế mặt hàng phụ tùng xích xe máy nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.6.2003, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.7.2003 và Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa thì phụ tùng xích xe máy bằng thép bao gồm chốt xích, má xích trong và ngoài, con lăn trong và ngoài được phân loại vào mã số 7315.90.10 có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 50%.

2. Căn cứ nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06.6.2002 của Chính phủ, Thông tư số 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC ngày 08.12.2003 và Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31.8.2004 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu có hợp đồng thương mại, xuất xứ Hàn Quốc thuộc đối tượng áp dụng các quy định về xác định trị giá tính thuế hướng dẫn tại Thông tư số 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC dẫn trên, không áp dụng Bảng giá tối thiểu hay kiểm tra để xác định trị giá tính thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Văn phòng biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTCHQ;
- Vụ KTTTXNK;
- Lưu VT, GQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 28/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 28/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/01/2005
Ngày hiệu lực 04/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 28/TCHQ-GSQL mã số thuế, mức thuế mặt hàng phụ tùng xích xe máy nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 28/TCHQ-GSQL mã số thuế, mức thuế mặt hàng phụ tùng xích xe máy nhập khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 28/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành 04/01/2005
Ngày hiệu lực 04/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 28/TCHQ-GSQL mã số thuế, mức thuế mặt hàng phụ tùng xích xe máy nhập khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 28/TCHQ-GSQL mã số thuế, mức thuế mặt hàng phụ tùng xích xe máy nhập khẩu

  • 04/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực