Công văn 28/UBND-VX

Công văn số 28/UBND-VX về việc triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu và tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 28/UBND-VX triển khai Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu và tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 28/UBND-VX
Vv triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu và tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi

- Thủ trưởng các sở - ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai các Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc các loại hình kinh tế và tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố tại Công văn số 6483/LĐTBXH-LĐ ngày 26 tháng 12 năm 2007, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố căn cứ các Nghị định số 166/2007/NĐ-CP Nghị định số 167/2007/NĐ-CP Nghị định số 168/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ và các Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về quy định mức lương tối thiểu áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc các loại hình kinh tế và tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp để chủ động phối hợp với các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các quy định trên đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn (không phân biệt thành phần kinh tế, loại hình hoạt động).

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Đài truyền hình thành phố, Ủy ban nhân dân các quận – huyện, lập kế hoạch tuyên truyền phổ biến các quy định về pháp luật lao động và các quy định về mức lương tối thiểu áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc các loại hình kinh tế đến người lao động trên địa bàn.

3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, các sở - ban – ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận – huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật lao động tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý (không phân biệt thành phần kinh tế, loại hình hoạt động), trong đó chú ý các nội dung về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Kịp thời nắm bắt tình hình và có biện pháp xử lý nhằm ổn định quan hệ lao động trên địa bàn.

4. Chậm nhất đến hết quý I năm 2008, Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội chủ trì phối hợp các sở - ban – ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện đánh giá tình hình triển khai, thực hiện các quy định trên, báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Thường trực UBND. TP;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Liên đoàn Lao động thành phố;
- Các Sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận – huyện;
- Ban Quản lý các khu CX và CN thành phố;
- Báo, Đài Thành phố;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (VX-LC) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 28/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu28/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2008
Ngày hiệu lực04/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 28/UBND-VX triển khai Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu và tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 28/UBND-VX triển khai Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu và tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu28/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành04/01/2008
        Ngày hiệu lực04/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 28/UBND-VX triển khai Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu và tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật

            Lịch sử hiệu lực Công văn 28/UBND-VX triển khai Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu và tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật

            • 04/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực