Công văn 2801/TCHQ-VP

Công văn 2801/TCHQ-VP năm 2020 về thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo 170/TB-VPCP do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2801/TCHQ-VP 2020 thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo Thông báo 170/TB-VPCP


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2801/TCHQ-VP
V/v thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Thực hiện Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 (đính kèm), Tổng cục Hải quan yêu cầu như sau:

1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục:

a) Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Lưu ý việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không được cao hơn yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

b) Rà soát lại nhu cầu, tăng cường quản lý mua sắm trang, thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời, không để xảy ra tình trạng trục lợi, tiêu cực trong mua sắm.

c) Các nội dung liên quan đến thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan trong tình hình mới: Tiếp tục thực hiện theo công văn hướng dẫn số 2441/TCHQ-VP ngày 17/4/2020, số 2626/TCHQ-VP ngày 24/4/2020, số 2655/TCHQ-VP ngày 27/4/2020.

2. Cục Giám sát quản lý về Hải quan chủ trì:

a) Thực hiện mục 6 Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020.

b) Chủ động theo dõi, bám sát chỉ đạo từ Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế đối với nội dung “bãi bỏ giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế theo Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ” nêu tại mục 7 Thông báo số 170/TB- VPCP ngày 28/4/2020 để triển khai các nội dung liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai ( để b/c);
- Văn phòng Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Lưu: VT, VP (TH).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trần Hiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2801/TCHQ-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2801/TCHQ-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2020
Ngày hiệu lực29/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tuần trước
(14/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2801/TCHQ-VP

Lược đồ Công văn 2801/TCHQ-VP 2020 thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo Thông báo 170/TB-VPCP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2801/TCHQ-VP 2020 thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo Thông báo 170/TB-VPCP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2801/TCHQ-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Trần Hiệu
        Ngày ban hành29/04/2020
        Ngày hiệu lực29/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tuần trước
        (14/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2801/TCHQ-VP 2020 thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo Thông báo 170/TB-VPCP

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2801/TCHQ-VP 2020 thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo Thông báo 170/TB-VPCP

              • 29/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực