Công văn 2804/TCT-PCCS

Công văn 2804/TCT-PCCS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2804/TCT-PCCS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2804/TCT-PCCS
V/v Trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2006

 

Kính gửi: Công ty TNHH thực nghiệp xây dựng Trung Tín

Trả lời công văn số 204/HC.TT ngày 01/7/2006 của Công ty TNHH thực nghiệp xây dựng Trung Tín đề nghị được hưởng ưu đãi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2, Mục III, Phần E, Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: "Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A hoặc sử dụng nhiều lao động".

Trường hợp Công ty TNHH thực nghiệp xây dựng Trung Tín:

- Không thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh Mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ.

- Có số lao động sử dụng trong năm là 98 người (Tại Điểm 2.a, Điều 33, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định: Sử dụng số lao động bình quân trong năm ít nhất ở đô thị loại 1 và loại 2 là 100 người).

Do đó, Công ty TNHH thực nghiệp xây dựng Trung Tín không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH thực nghiệp xây dựng Trung Tín biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2804/TCT-PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2804/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/08/2006
Ngày hiệu lực 08/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2804/TCT-PCCS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2804/TCT-PCCS chính sách thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2804/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 08/08/2006
Ngày hiệu lực 08/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2804/TCT-PCCS chính sách thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 2804/TCT-PCCS chính sách thuế

  • 08/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực