Công văn 2808/BGDĐT-VP

Công văn 2808/BGDĐT-VP về phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2808/BGDĐT-VP 2018 phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2808 /BGDĐT-VP
V/v phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ quan thông tấn báo chí

Để chuẩn bị cho việc công bố điểm thi của các thí sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí có nhu cầu tham gia phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi trên báo điện tử của đơn vị mình, thực hiện một số yêu cầu theo nguyên tắc sau:

1. Lấy dữ liệu điểm thi

- Dữ liệu điểm thi gồm: số báo danh và điểm của các môn thi, bài thi của thí sinh dự thi THPT quốc gia trên cả nước;

- Quý đơn vị cử phóng viên liên hệ và lấy dữ liệu điểm thi tại Trung tâm Truyền thông Giáo dục – Văn phòng Bộ GDĐT trong thời gian dự kiến bắt đầu từ 9h00 ngày 11 đến ngày 12/7/2018 (phóng viên khi đi cần mang theo thẻ nhà báo, giấy giới thiệu công tác và giấy cam kết của cơ quan theo mẫu gửi kèm công văn này).

2. Công bố điểm thi trên báo điện tử

- Cung cấp miễn phí cho các thí sinh có nhu cầu tra cứu;

- Thí sinh tra cứu điểm trên các báo điện tử bằng cách nhập vào số báo danh và nhận được điểm của các môn thi, bài thi của số báo danh đó (mẫu dữ liệu gửi kèm);

- Đề nghị Quý đơn vị cam kết chỉ sử dụng dữ liệu phục vụ việc thí sinh tra cứu điểm thi, không chia sẻ dữ liệu này cho bên thứ ba và sử dụng cho mục đích khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo và mong nhận được hợp tác của Quý đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- TTr Nguyễn Hữu Độ ( để b/c);
- Lưu: VT,TTTTGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Viết Lộc

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---------------

Hà nội, ngày     tháng     năm 2018

GIẤY CAM KẾT

(Kèm theo công văn số 2808/BGDĐT-VP ngày 10 tháng 7 năm 2018)

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên tôi là:…………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………….

Đơn vị:……………………………………………………

Về việc thực hiện công bố dữ liệu điểm thi của kỳ thi trung học phổ thông, chúng tôi cam kết thực hiện theo yêu cầu nguyên tắc Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra, cụ thể như sau:

1. Chỉ sử dụng dữ liệu để phục vụ thí sinh tra cứu điểm thi, không chia sẻ dữ liệu này cho bên thứ ba và sử dụng cho mục đích khác.

2. Cung cấp dữ liệu điểm thi miễn phí.

3. Thiết kế công cụ tra cứu như khuyến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tra cứu theo số báo danh của thí sinh, kết quả xuất ra là điểm các môn thi của số báo danh đó).

Trân trọng./.

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Thuộc tính Công văn 2808/BGDĐT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2808/BGDĐT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2018
Ngày hiệu lực10/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(24/07/2018)

Download Công văn 2808/BGDĐT-VP

Lược đồ Công văn 2808/BGDĐT-VP 2018 phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2808/BGDĐT-VP 2018 phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2808/BGDĐT-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Viết Lộc
        Ngày ban hành10/07/2018
        Ngày hiệu lực10/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (24/07/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2808/BGDĐT-VP 2018 phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2808/BGDĐT-VP 2018 phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia

              • 10/07/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/07/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực