Công văn 2808/TTCP-KHTCTH

Công văn 2808/TTCP-KHTCTH năm 2017 về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2808/TTCP-KHTCTH 2017 thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết quả công tác thanh tra


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2808/TTCP-KHTCTH
V/v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Việc thống kê, tổng hợp báo cáo đã dần đi vào nền nếp và chất lượng từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, còn một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt công tác này, đặc biệt có đơn vị thống kê số liệu không đầy đủ, thiếu chính xác, sai lệch nhiều so với thực tế; báo cáo không phản ánh được tình hình của bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong kỳ báo cáo, không bám sát đề cương và các nội dung gợi ý báo cáo bổ sung của Thanh tra Chính phủ; nhiều đơn vị không nhập số liệu vào phần mềm, không gửi báo cáo hoặc gửi rất chậm so với thời hạn quy định..., làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng báo cáo của ngành Thanh tra với Chính phủ, của Chính phủ với Trung ương, Quốc hội.

Đ khắc phục vấn đề này, Thanh tra Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm rà soát, chấn chỉnh, chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, trong đó cần tập trung chỉ đạo:

- Thống kê số liệu đầy đủ, chính xác theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ, quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Khẩn trương khắc phục tình trạng số liệu chưa chính xác hoặc bỏ trống, không thống kê đủ các chỉ tiêu theo biểu mẫu.

- Xây dựng nội dung báo cáo định kỳ đúng theo Đề cương quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP Đồng thời, trong một số trường hợp cụ thể, báo cáo bổ sung thêm những nội dung gợi ý, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về những vấn đề dư luận quan tâm, hoặc để phục vụ yêu cầu của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và phục vụ công tác quản lý nhà nước.

- Nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và gửi báo cáo đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đúng theo thời hạn quy định (cả bản giấy và file mềm).

Trong thời gian tới, trên cơ sở đề nghị của nhiều đại biểu Quốc hội, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ việc công khai chi tiết các chỉ tiêu thống kê về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của từng bộ, ngành, địa phương tại các kỳ họp Quốc hội; việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của các bộ, ngành, địa phương tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Thanh tra Chính phủ trân trọng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTgCP Tr
ương Hòa Bình (để b/c);
- Tổng Thanh tra CP (để b/c);
- Các Phó Tổng Thanh tra CP;
- Văn phòng Chính phủ; Vụ I - VPCP;
- Các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP (để ph/h
p);
- Lưu: VT, KHTCTH.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Đặng Công Huẩn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2808/TTCP-KHTCTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2808/TTCP-KHTCTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2017
Ngày hiệu lực09/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2808/TTCP-KHTCTH

Lược đồ Công văn 2808/TTCP-KHTCTH 2017 thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết quả công tác thanh tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2808/TTCP-KHTCTH 2017 thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết quả công tác thanh tra
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2808/TTCP-KHTCTH
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýĐặng Công Huẩn
        Ngày ban hành09/11/2017
        Ngày hiệu lực09/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2808/TTCP-KHTCTH 2017 thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết quả công tác thanh tra

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2808/TTCP-KHTCTH 2017 thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết quả công tác thanh tra

             • 09/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực