Công văn 2809/CT-TTHT

Công văn 2809/CT-TTHT năm 2016 về khấu trừ tính thuế nhà thầu do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2809/CT-TTHT khấu trừ tính thuế nhà thầu Thành phố Hồ Chí Minh 2016


TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2809/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Iwasaki Electric Việt Nam
Đ/chỉ: Lô 73 Đường số 1, KCX Linh Trung II, Q.Thủ Đức
Mã số thuế: 0302724344

Trả lời văn bản số 04/2016/CV ngày 07/3/2016 của Công ty về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định khai thuế nhà thầu:

“Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo t lệ % tính trên doanh thu

a) Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo ln phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.

…”

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu) quy định đối tượng áp dụng:

“Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.”

Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài mua nguyên vật liệu và tổ chức nước ngoài đã mua các nguyên vật liệu này từ một doanh nghiệp Việt Nam và chỉ định doanh nghiệp này giao hàng cho Công ty (theo hình thức xuất nhập khu) thì tổ chức nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. Việc khấu trừ, tính thuế nhà thầu thực hiện theo Điều 11, 12, 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

Trường hợp tổ chức nước ngoài đồng thời cũng mua các sản phẩm do Công ty sản xuất và hai bên thống nhất định kỳ sẽ lập biên bản cấn trừ công nợ thì thời hạn kê khai, nộp thuế nhà thu chậm nht là ngày thứ 10 kể từ ngày thực hiện cn trừ công nợ (nếu Công ty kê khai theo từng ln phát sinh) hoặc ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng cấn trừ công nợ (nếu Công ty đăng ký khai thuế theo tháng do hàng tháng thực hiện thanh toán nhiều lần).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng PC;

- Lưu: VT, TTHT.
480-11772851/2016-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2809/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2809/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2016
Ngày hiệu lực01/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2809/CT-TTHT khấu trừ tính thuế nhà thầu Thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2809/CT-TTHT khấu trừ tính thuế nhà thầu Thành phố Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2809/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành01/04/2016
        Ngày hiệu lực01/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2809/CT-TTHT khấu trừ tính thuế nhà thầu Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2809/CT-TTHT khấu trừ tính thuế nhà thầu Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            • 01/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực