Công văn 2810/BXD-KTXD

Công văn 2810/BXD-KTXD năm 2013 xin ý kiến hướng dẫn xác định định mức chi phí thẩm định dự toán quy hoạch và định mức chi phí khác của khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2810/BXD-KTXD năm 2013 xác định định mức chi phí thẩm định dự toán khảo sát xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2810/BXD-KTXD
V/v xin ý kiến hướng dẫn xác định định mức chi phí thẩm định dự toán quy hoạch và định mức chi phí khác của khảo sát xây dựng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 2021/SXD-HĐXD ngày 27/11/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đề nghị hướng dẫn xác định định mức chi phí thẩm định dự toán quy hoạch và định mức chi phí khác của khảo sát xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí thẩm định dự toán quy hoạch:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị thì hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị không bao gồm dự toán quy hoạch, do đó định mức chi phí thẩm định đồ án quy hoạch theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị chưa bao gồm định mức chi phí thẩm định dự toán quy hoạch. Trường hợp cần thiết phải thẩm định dự toán quy hoạch thì cơ quan có trách nhiệm lập quy hoạch đô thị lập dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng cho công tác thẩm định dự toán quy hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc thanh toán chi phí thẩm định dự toán quy hoạch phải phù hợp với các quy định liên quan của cấp có thẩm quyền.

2. Dự toán khảo sát xây dựng:

Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng là Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí cho công tác khảo sát xây dựng công trình; đối với công tác khảo sát xây dựng phục vụ lập quy hoạch và các công việc khác phục vụ công tác lập đồ án quy hoạch, theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 01/2013/TT-BXD thì chi phí để thực hiện các công việc nói trên được xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn của Thông tư này hoặc xác định theo các quy định, hướng dẫn hiện hành khác có liên quan.

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2810/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2810/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2013
Ngày hiệu lực27/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2810/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 2810/BXD-KTXD năm 2013 xác định định mức chi phí thẩm định dự toán khảo sát xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2810/BXD-KTXD năm 2013 xác định định mức chi phí thẩm định dự toán khảo sát xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2810/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrần Văn Sơn
        Ngày ban hành27/12/2013
        Ngày hiệu lực27/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2810/BXD-KTXD năm 2013 xác định định mức chi phí thẩm định dự toán khảo sát xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2810/BXD-KTXD năm 2013 xác định định mức chi phí thẩm định dự toán khảo sát xây dựng

           • 27/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực