Công văn 2810/VPCP-KGVX

Công văn số 2810/VPCP-KGVX về việc phê duyệt chủ trương đăng cai tổ chức vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI, năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2810/VPCP-KGVX phê duyệt chủ trương đăng cai tổ chức vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 6-2010


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2810/VPCP-KGVX
V/v phê duyệt chủ trương đăng cai tổ chức vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI, năm 2010

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Văn phòng Chính phủ nhận được Tờ trình số 29/TTr-BVHTTDL ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt chủ trương đăng cai tổ chức vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI, năm 2010 tại thành phố Đà Nẵng (bản chụp kèm theo).

Theo quy định tại khoản 2, Điều 15 của Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007, Văn phòng Chính phủ đề nghị quý Bộ có ý kiến bằng văn bản về đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình nêu trên, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 9 tháng 5 năm 2008 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND thành phố Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Trần Quốc Toản; Các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2810/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2810/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2008
Ngày hiệu lực06/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2810/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 2810/VPCP-KGVX phê duyệt chủ trương đăng cai tổ chức vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 6-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2810/VPCP-KGVX phê duyệt chủ trương đăng cai tổ chức vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 6-2010
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2810/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành06/05/2008
        Ngày hiệu lực06/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2810/VPCP-KGVX phê duyệt chủ trương đăng cai tổ chức vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 6-2010

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2810/VPCP-KGVX phê duyệt chủ trương đăng cai tổ chức vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 6-2010

             • 06/05/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/05/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực