Công văn 2811/BTP-TTR

Công văn 2811/BTP-TTR năm 2019 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2811/BTP-TTR 2019 về phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2811/BTP-TTR
V/v tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện Hỏa tốc số 724/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Thc hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, đ tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Bộ Tư pháp, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ và tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo và triển khai các nội dung sau:

1. T chức quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phin hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Công điện Hỏa tốc số 724/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nếu đ xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị mình thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí đ đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng đơn vị.

2. Đy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn nghiệp vụ. Cần ban hành quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch, cụ th và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, thi hành án... bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

3. ng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường sử dụng dịch vụ công trục tuyến mức độ 3, 4; triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên.

Công bố rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp số điện thoại đường dây nóng đ tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kim tra chế độ công vụ đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan thi hành án dân s địa phương nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật.

5. Thực hiện tốt việc định kỳ luân chuyn, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo đúng quy định; đồng thời lựa chọn, bố trí người có đủ phm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đ đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kim tra, thanh tra viên, chấp hành viên...

6. Phát huy vai trò giám sát của các t chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân trong việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/h);
- Lưu: VT, TTR.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2811/BTP-TTR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2811/BTP-TTR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2019
Ngày hiệu lực29/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2811/BTP-TTR

Lược đồ Công văn 2811/BTP-TTR 2019 về phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2811/BTP-TTR 2019 về phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2811/BTP-TTR
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành29/07/2019
        Ngày hiệu lực29/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2811/BTP-TTR 2019 về phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2811/BTP-TTR 2019 về phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ

           • 29/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực