Công văn 2811/TCHQ-CNTT

Công văn 2811/TCHQ-CNTT về thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2811/TCHQ-CNTT 2020 thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2811/TCHQ-CNTT
V/v Thông tin gạo xuất khẩu gạo theo hạn ngạch

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Trả lời Công văn số 2683/BTC-XNK ngày 15/04/2020 của Bộ Công Thương v/v thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Từ ngày 17/04/2020, Tổng cục Hải quan đã thông báo các thông tin xuất khẩu gạo theo hạn ngạch 400 nghìn tấn trong tháng 4 năm 2020 trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (địa chỉ: www.customs.gov.vn). Cho đến nay, các thông tin liên quan về gạo xuất khẩu thường xuyên được cập nhật;

- Theo quy định tại Khoản b, Điểm 2, Điều 22 của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo về việc báo cáo định kỳ và đột xuất gạo xuất khẩu: từ ngày 21/04/2020, Tổng cục Hải quan đã cung cấp các thông tin xuất khẩu gạo thuộc diện hạn ngạch vào địa chỉ thư điện tử do quý Bộ thông báo.

Trân trọng ./. A

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ Tài chính (để biết);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2811/TCHQ-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2811/TCHQ-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2020
Ngày hiệu lực29/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tuần trước
(14/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2811/TCHQ-CNTT

Lược đồ Công văn 2811/TCHQ-CNTT 2020 thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2811/TCHQ-CNTT 2020 thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2811/TCHQ-CNTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành29/04/2020
        Ngày hiệu lực29/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tuần trước
        (14/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2811/TCHQ-CNTT 2020 thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2811/TCHQ-CNTT 2020 thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4

              • 29/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực