Công văn 2816/BGDĐT-KTKĐCLGD

Công văn 2816/BGDĐT-KTKĐCLGD bổ sung mẫu biểu trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2816/BGDĐT-KTKĐCLGD bổ sung mẫu biểu trong kỳ thi tốt nghiệp trung học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2816/BGDĐT–KTKĐCLGD
V/v Bổ sung mẫu biểu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2010


KHẨN

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng.

 

Ngày 13/4/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 1924/BGDĐT-KTKĐCLGD về Hướng dẫn công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010. Để đảm bảo dữ liệu và các thông tin về thí sinh được chính xác và tạo cơ sở pháp lí cho các đơn vị trong việc quản lí, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung mẫu M10a (đính kèm theo).

Bộ yêu cầu các đơn vị in danh sách thí sinh theo mẫu M10a hoặc gửi dữ liệu cho trường phổ thông in để rà soát và ký xác nhận.

Trong phần mềm quản lí thi tốt nghiệp THPT năm 2010 đã có mẫu danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo trường, các đơn vị có thể sửa report trong phần mềm hoặc có thể update mẫu này tại địa chỉ http://www.vna84.com/thi2010/

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Ban chỉ đạo thi phổ thông TƯ;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KHẢO THÍ
VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Nghĩa

 


Mẫu M10a –(Mẫu này trường phổ thông rà soát và nộp cho sở GDĐT)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……………..
(TÊN TRƯỜNG THPT/ TTGDTX)

--------

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khóa ngày 02/6/2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI THEO TRƯỜNG

 

TT

Lớp

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Dân tộc

Số CMND

Ngoại ngữ/ Môn TT

Xếp loại HK

Xếp loại HL

Diện xét TN

Điểm khuyến khích

Đăng ký dự thi GDTHPT /GDTX

Hội đồng coi thi

Phòng thi

Số BD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách này có … thí sinh đủ điều kiện dự thi

 

 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

(Ký và ghi rõ họ, tên)

……………, ngày …..tháng 5 năm 2010

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT/ GIÁM ĐỐC TTGDTX

(Ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2816/BGDĐT-KTKĐCLGD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2816/BGDĐT-KTKĐCLGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2010
Ngày hiệu lực24/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2816/BGDĐT-KTKĐCLGD

Lược đồ Công văn 2816/BGDĐT-KTKĐCLGD bổ sung mẫu biểu trong kỳ thi tốt nghiệp trung học


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2816/BGDĐT-KTKĐCLGD bổ sung mẫu biểu trong kỳ thi tốt nghiệp trung học
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2816/BGDĐT-KTKĐCLGD
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýTrần Văn Nghĩa
       Ngày ban hành24/05/2010
       Ngày hiệu lực24/05/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2816/BGDĐT-KTKĐCLGD bổ sung mẫu biểu trong kỳ thi tốt nghiệp trung học

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2816/BGDĐT-KTKĐCLGD bổ sung mẫu biểu trong kỳ thi tốt nghiệp trung học

             • 24/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực