Công văn 2816/BYT-KH-TC

Công văn số 2816/BYT-KH-TC về việc hướng dẫn chế độ miễn viện phí chế độ phụ cấp chống dịch tham gia phòng, chống dịch tiêu chảy cấp do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2816/BYT-KH-TC hướng dẫn chế độ miễn viện phí chế độ phụ cấp chống dịch tham gia phòng, chống dịch tiêu chảy cấp


BỘ Y TẾ 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2816/BYT-KH-TC  
V/v hướng dẫn chế độ miễn viện phí chế độ phụ cấp chống dịch tham gia phòng, chống dịch tiêu chảy cấp

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Y tế các Bộ, ngành

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện khẩn số 511/CĐ-TTg ngày 3/4/2008 về việc thực hiện tốt công tác phòng, chống, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những nơi xảy ra dịch tiêu chảy cấp; Được sự thống nhất của Bộ Tài chính tại công văn số 4290/BTC-HCSN ngày 11/4/2008 và công văn số 4289/BTC-HCSN ngày 11/4/2008; Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể một số nội dung về miễn viện phí đối với người bệnh bị tiêu chảy cấp và chế độ phụ cấp đối với cán bộ y tế, tình nguyện viên và cộng tác viên tham gia phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm như sau:

I. VỀ MIỄN VIỆN PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH BỊ TIÊU CHẢY CẤP:

1. Đối tượng được miễn nộp viện phí:

Người bệnh bị mắc dịch Tiêu chảy cấp được điều trị cách ly tại cơ sở điều trị công lập ở trung ương và địa phương được miễn nộp viện phí trong quá trình điều trị.

2. Tổ chức thực hiện:

Các cơ sở điều trị có trách nhiệm đảm bảo thuốc, hóa chất, dịch truyền, vật tư phục vụ công tác điều trị miễn phí cho người bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổng hợp các chi phí điều trị theo quy định hiện hành để báo cáo cơ quan chủ quản:

a. Đối với các cơ sở do Bộ Y tế, các Bộ, ngành Trung ương quản lý: Báo cáo về Bộ, ngành chủ quản để Bộ, ngành chủ quản tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ.

b. Đối với các cơ sở do địa phương quản lý: báo cáo Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

c. Các cơ sở điều trị công lập có trách nhiệm miễn viện phí đúng đối tượng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu báo cáo.

II. VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ Y TẾ THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH TIÊU CHẢY CẤP NGUY HIỂM:

Các đơn vị căn cứ vào chế độ phụ cấp chống dịch quy định tại phần II mục B của Thông tư liên tịch số 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV ngày 29/9/2003 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ và tình hình dịch bệnh thực tế tại đơn vị, địa phương để chi trả chế độ phụ cấp cho công chức, viên chức trực tiếp tham gia dập dịch và thường trực chống dịch 24/24 giờ, cụ thể như sau:

1. Đối với công chức, viên chức dân y và lực lượng vũ trang tại các cơ sở y tế của Nhà nước trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, gồm: Công chức, viên chức, nhân viên y tế trực tiếp làm nhiệm vụ cấp cứu, điều trị người bệnh; trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ; trực tiếp lấy hoặc tiếp xúc với bệnh phẩm; trực tiếp làm nhiệm vụ khử trùng, tẩy uế; trực tiếp chỉ đạo phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm tại vùng dịch, ổ dịch: được hưởng mức phụ cấp trực tiếp chống dịch là 60.000 đồng/ngày/người. Số ngày được hưởng tính theo số ngày thực tế tham gia, từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên cho đến khi hết bệnh nhân.

2. Công chức, viên chức dân y và lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ thường trực phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm 24/24 giờ tại các cơ sở y tế của Nhà nước quản lý: được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch là 40.000 đồng/người/phiên trực trong thời gian có dịch (sau khi hoàn thành giờ tiêu chuẩn 01 ngày làm việc, phải trực 16 giờ tiếp theo ngoài giờ tiêu chuẩn).

Mức phụ cấp trực tiếp chống dịch, thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày nghỉ tiêu chuẩn hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật) bằng 1,3 lần mức phụ cấp ngày thường; vào ngày lễ, ngày Tết bằng 1,8 lần mức phụ cấp ngày thường.

III. VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG CHO CỘNG TÁC VIÊN VÀ TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH TIÊU CHẢY CẤP NGUY HIỂM:

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1654/QĐ-TTg ngày 04/12/2007 quy định về chế độ bồi dưỡng cho cộng tác viên và tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, Bộ Y tế đề nghị Y tế các Bộ, ngành và Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế tại Bộ, ngành và địa phương để thực hiện theo đúng quy định.

IV. VỀ NGUỒN KINH PHÍ:

Nguồn kinh phí để miễn viện phí đối với bệnh nhân bị tiêu chảy cấp, để chi trả chế độ phụ cấp và chế độ bồi dưỡng cho cộng tác viên, tình nguyện viên, Bộ Y tế đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào hướng dẫn tại công văn số 4289/BTC-HCSN ngày 11/4/2008 của Bộ Tài chính để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ, ngành và UBND các tỉnh/TP;
- Vụ Điều trị, Cục YTDP &MT;
- Cục ATVSTP;
- Lưu: VT, Vụ KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2816/BYT-KH-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2816/BYT-KH-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2008
Ngày hiệu lực23/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2816/BYT-KH-TC

Lược đồ Công văn 2816/BYT-KH-TC hướng dẫn chế độ miễn viện phí chế độ phụ cấp chống dịch tham gia phòng, chống dịch tiêu chảy cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2816/BYT-KH-TC hướng dẫn chế độ miễn viện phí chế độ phụ cấp chống dịch tham gia phòng, chống dịch tiêu chảy cấp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2816/BYT-KH-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrịnh Quân Huấn
        Ngày ban hành23/04/2008
        Ngày hiệu lực23/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2816/BYT-KH-TC hướng dẫn chế độ miễn viện phí chế độ phụ cấp chống dịch tham gia phòng, chống dịch tiêu chảy cấp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2816/BYT-KH-TC hướng dẫn chế độ miễn viện phí chế độ phụ cấp chống dịch tham gia phòng, chống dịch tiêu chảy cấp

           • 23/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực