Công văn 2816/UBCK-QLKD

Công văn 2816/UBCK-QLKD về tuân thủ Luật Chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2816/UBCK-QLKD tuân thủ Luật Chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2816/UBCK-QLKD
V/v tuân thủ Luật Chứng khoán

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Các Công ty chứng khoán;
- Các Công ty quản lý quỹ;
- Các ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát.

 

Để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong hoạt động giao dịch chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến như sau:

1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ không được thực hiện hoặc đứng ra làm trung gian cho việc bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán và cho khách hàng vay chứng khoán để bán khi chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn.

2. Công ty quản lý quỹ không được sử dụng vốn và tài sản của quỹ, danh mục đầu tư của khách hàng ủy thác để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào theo đúng quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 92 Luật Chứng khoán, Khoản 11 Điều 19 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ bàn hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Điểm e Khoản 3 Điều 15 Quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC ngày 5/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; không được sử dụng vốn và tài sản của quỹ, của khách hàng ủy thác dể cho vay hoặc bảo lãnh cho các khoản vay của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn. Yêu cầu công ty quản lý quỹ lưu ký toàn bộ tài sản của quỹ và nhà đầu tư ủy thác tại ngân hàng lưu ký.

3. Các ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát chỉ được thực hiện chỉ thị thanh toán, chuyển tiền, tài sản của quỹ đầu tư, danh mục đầu tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Bảo đảm quản lý tách bạch tài sản tới từng khách hàng ủy thác, quỹ đầu tư. Mọi giao dịch chuyển khoản, thanh toán tiền, chuyển chứng khoán đều phải thực hiện đúng đến các đối tác giao dịch của quỹ đầu tư, khách hàng ủy thác là các tài khoản của quỹ đầu tư, tiểu khoản của khách hàng ủy thác.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Công ty biết và nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, QLKD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đoan Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2816/UBCK-QLKD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2816/UBCK-QLKD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2011
Ngày hiệu lực05/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2816/UBCK-QLKD

Lược đồ Công văn 2816/UBCK-QLKD tuân thủ Luật Chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2816/UBCK-QLKD tuân thủ Luật Chứng khoán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2816/UBCK-QLKD
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýNguyễn Đoan Hùng
        Ngày ban hành05/09/2011
        Ngày hiệu lực05/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2816/UBCK-QLKD tuân thủ Luật Chứng khoán

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2816/UBCK-QLKD tuân thủ Luật Chứng khoán

           • 05/09/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực