Công văn 2819/TCT-CS

Công văn 2819/TCT-CS năm 2013 xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2819/TCT-CS năm 2013 xử phạt vi phạm hóa đơn thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2819/TCT-CS
V/v Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 32/CT-HC ngày 07/02/2013 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ hỏi về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 25 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định xử phạt mất, cháy, hỏng hóa đơn trong đơn vị kế toán.

Căn cứ Điều 22 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Căn cứ Khoản 6.b Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định xử phạt đối với hành vi không báo cáo việc mất hóa đơn của người bán.

Căn cứ Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua.

Căn cứ quy định trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ làm rõ thời điểm xảy ra việc mất các hóa đơn đầu vào và mức độ vi phạm của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu thủy sản Vietfish để xem xét xử lý theo quy định. Công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất hóa đơn nêu trên.

Về trường hợp để mối ăn hỏng 1000 số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập của Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Khang Hưng, Tổng cục Thuế ghi nhận nội dung vướng mắc Cục Thuế nêu và báo cáo Bộ Tài chính khi xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2819/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2819/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/08/2013
Ngày hiệu lực 28/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2819/TCT-CS năm 2013 xử phạt vi phạm hóa đơn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2819/TCT-CS năm 2013 xử phạt vi phạm hóa đơn thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2819/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành 28/08/2013
Ngày hiệu lực 28/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2819/TCT-CS năm 2013 xử phạt vi phạm hóa đơn thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 2819/TCT-CS năm 2013 xử phạt vi phạm hóa đơn thuế

  • 28/08/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/08/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực