Công văn 282/SXD-QHKT

Công văn 282/SXD-QHKT hướng dẫn thực hiện Thông tư về công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 282/SXD-QHKT hướng dẫn thực hiện công tác khảo sát lập bản đồ địa hình


UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 282/SXD-QHKT
V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư của Bộ Xây dựng về công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.

Bình Định, ngày 17 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
- Các Sở có liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng.
- Các đơn vị tư vấn thiết kế trên toàn tỉnh

 

Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc: Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch và thiết kế xây dựng. Sở Xây dựng thông báo tới UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở ban ngành hữu quan, các đơn vị tư vấn như sau:

1. Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng có phạm vi điều chỉnh đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng; Trong đó quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và tổ chức tư vấn trong việc quản lý chất lượng khảo sát thông qua việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát. Các nội dung quản lý này được thể hiện bằng hệ thống các báo cáo và biên bản kèm theo trong phụ lục của Thông tư.

2. Cơ quan thẩm định bản đồ địa hình:

a) Sở Xây dựng thẩm định bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng của UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ đối với nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước.

b) UBND các huyện, thị xã, thành phố giao phòng chuyên môn thẩm định bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng của mình theo phân cấp tại Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và cấp Giấy phép quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định bằng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước.

c) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giao phòng chuyên môn thẩm định bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình đối với nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước.

d) Đối với trường hợp không thuộc nguồn vốn của địa phương thì Cơ quan quyết định đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định;

e) Các bản đồ phục vụ thiết kế xây dựng công trình do Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định

3. Sở Xây dựng thông báo và hướng dẫn để UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở ban ngành hữu quan, các đơn vị tư vấn trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định căn cứ nội dung trong Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Xây dựng để được hướng dẫn và giải đáp (Nội dung Thông tư được công bố trên Website Bộ Xây dựng www.moc.gov.vn hoặc Website Sở Xây dựng http://sxd.binhdinh.gov.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo sở;
- Lưu: VT, P.QLQHKT.

GIÁM ĐỐC
Đào Quý Tiêu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 282/SXD-QHKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu282/SXD-QHKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2012
Ngày hiệu lực17/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 282/SXD-QHKT hướng dẫn thực hiện công tác khảo sát lập bản đồ địa hình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 282/SXD-QHKT hướng dẫn thực hiện công tác khảo sát lập bản đồ địa hình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu282/SXD-QHKT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýĐào Quý Tiêu
        Ngày ban hành17/04/2012
        Ngày hiệu lực17/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 282/SXD-QHKT hướng dẫn thực hiện công tác khảo sát lập bản đồ địa hình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 282/SXD-QHKT hướng dẫn thực hiện công tác khảo sát lập bản đồ địa hình

           • 17/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực