Công văn 2823/BGDĐT-CTHSSV

Công văn số 2823/BGDĐT-CTHSSV về việc báo cáo tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2823/BGDĐT-CTHSSV báo cáo tín dụng đối với học sinh, sinh viên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2823/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Báo cáo tín dụng đối với HSSV

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

Để chuẩn bị Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên dự kiến vào cuối tháng 4/2009 qua truyền hình trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị:

- Báo cáo về việc triển khai tín dụng đối với học sinh, sinh viên trong 02 năm thực hiện.

- Lựa chọn 01 học sinh, sinh viên được vay vốn viết tham luận về chính sách này.

- Để có thông tin tín dụng đối với HSSV phục vụ công tác quản lý, các đơn vị truy cập tại địa chỉ Webside: http://vayvondihoc.moet.gov.vn.

Các báo cáo gửi về Bộ (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, ĐT: 04.8694029 hoặc 0945.119.888, email: nhminh@moet.edu.vn) bằng thư điện tử trước ngày 08/4/2009 và qua đường công văn trước ngày 10/4/2009.

Riêng ý kiến đóng góp về việc truy cập thông tin trên trang Web http://vayvondihoc.moet.gov.vn xin gửi thêm về địa chỉ: Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 18, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐT 04.38635712, email: cuccntt@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Văn Bá

 

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO

02 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÍN DỤNG ĐÀO TẠO

(Kèm theo công văn Số: 2823/BGDĐT-CTHSSV ngày 02 tháng 4 năm 2009)

Các sở giáo dục và đào tạo, các trường đào tạo thực hiện báo cáo theo đề cương dưới đây:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 157/2007/QĐ-TTG

1. Công tác triển khai văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đào tạo

3. Việc xác nhận đối tượng vay

4. Kết quả thực hiện

5. Công tác kiểm tra, giám sát

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

III. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

1. Giải pháp

2. Kiến nghị

Các đơn vị yêu cầu 01 học sinh, sinh viên được vay vốn tín dụng viết tham luận về chính sách này theo các nội dung sau:

1. Tình hình sử dụng vốn vay

2. Những thuận lợi, khó khăn của người vay

3. Đề xuất, kiến nghị

Các báo cáo sẽ được lựa chọn, biên tập đưa vào tài liệu hội nghị tổng kết 02 năm thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2823/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2823/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2009
Ngày hiệu lực02/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2823/BGDĐT-CTHSSV

Lược đồ Công văn 2823/BGDĐT-CTHSSV báo cáo tín dụng đối với học sinh, sinh viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2823/BGDĐT-CTHSSV báo cáo tín dụng đối với học sinh, sinh viên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2823/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýDương Văn Bá
        Ngày ban hành02/04/2009
        Ngày hiệu lực02/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2823/BGDĐT-CTHSSV báo cáo tín dụng đối với học sinh, sinh viên

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2823/BGDĐT-CTHSSV báo cáo tín dụng đối với học sinh, sinh viên

             • 02/04/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/04/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực