Công văn 2828/TCHQ-TXNK

Công văn 2828/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2828/TCHQ-TXNK năm 2014 thuế bảo vệ môi trường xăng dầu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2828/TCHQ-TXNK
V/v thuế BVMT đối với xăng, dầu

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan địa phương về việc thu thuế BVMT đối với xăng, dầu nhập khẩu. Về vấn đề này, sau khi trao đổi với Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc hướng dẫn thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu và cơ quan thu thuế BVMT đối với xăng dầu nhập khẩu, ngày 20/6/2013 Bộ Tài chính đã có công văn số 7997/BTC-CST gửi Cục Hải quan Đồng Nai hướng dẫn (đính kèm). Tuy nhiên hiện nay có một số Cục Hải quan địa phương còn hiểu theo nhiều cách khác nhau. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn rõ thêm một số nội dung như sau:

1. Về việc thu thuế BVMT đối với nguyên liệu xăng, dầu nhập khẩu để gia công hàng hóa xuất khẩu:

Tại Điều 2 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 152/2011/TT-BTC 11/11/2011 của Bộ Tài chính về trường hợp hàng hóa không chịu thuế BVMT như sau:

2.4. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả hàng hóa xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu.

2. Về việc xác định xăng dầu nhập khẩu do cơ quan hải quan thu thuế BVMT đã được quy định như sau:

- Tại Điều 4 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 2.2 Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định về kê khai, nộp thuế BVMT đối với xăng dầu như sau:

“- Trường hợp xăng, dầu, mỡ nhờn nhập khẩu về sử dụng cho mục đích khác không phải để bán; dầu nhờn, mỡ nhờn được đóng gói riêng khi nhập khẩu kèm với vật tư, phụ tùng cho máy bay hoặc kèm với máy móc, thiết bị thì người nộp thuế kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường với cơ quan hải quan.

- Tại Điều 15 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 (có hiệu lực từ ngày 20/12/2013) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai thuế BVMT như sau:

4. Khai, nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể được thực hiện như sau:

b) Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (sau đây gọi chung là xăng dầu)

b.1) …

b.2) Trường hợp xăng dầu nhập khẩu về sử dụng cho mục đích khác không phải để kinh doanh xăng dầu (trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có đăng ký kinh doanh xăng dầu); dầu nhờn, mỡ nhờn được đóng gói riêng khi nhập khẩu kèm với vật tư, phụ tùng cho máy bay hoặc kèm với máy móc thiết bị thì người nộp thuế kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường với cơ quan hải quan.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện việc thu thuế BVMT đối với xăng, dầu nhập khẩu theo đúng quy định nêu trên.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Lưu: VT, TXNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thuộc tính Công văn 2828/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2828/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2014
Ngày hiệu lực20/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2828/TCHQ-TXNK năm 2014 thuế bảo vệ môi trường xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2828/TCHQ-TXNK năm 2014 thuế bảo vệ môi trường xăng dầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2828/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành20/03/2014
        Ngày hiệu lực20/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2828/TCHQ-TXNK năm 2014 thuế bảo vệ môi trường xăng dầu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2828/TCHQ-TXNK năm 2014 thuế bảo vệ môi trường xăng dầu

           • 20/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực