Công văn 2829/GSQL-GQ2

Công văn 2829/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thủ tục hải quan xuất khẩu theo quyền của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2829/GSQL-GQ2 2018 thủ tục hải quan xuất khẩu theo quyền của doanh nghiệp FDI


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2829/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan xuất khẩu theo quyền của DN FDI

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương.
(KCN Đồng An, P. Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương)

Trả lời công văn số 280818/PGI-CV ngày 28/8/2018 của Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương về việc xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu theo quyền xuất khẩu của doanh nghiệp FDI, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xuất khẩu hàng hóa theo quyền xuất khẩu đối với hàng hóa đã nhập khẩu theo quyền nhập khẩu

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2018/QH14 thì quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện gồm: thực hiện quyền xuất khẩu thông qua mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ thì tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu, được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng.

Như vậy, đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp thuộc đối tượng theo quy định nêu trên thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, hồ sơ hải quan không yêu cầu có văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (trừ trường hợp hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này), mã loại hình khi tái xuất nguyên trạng hàng hóa là B13- xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu.

2. Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty vừa có hoạt động sản xuất xuất khẩu, sản xuất bán nội địa, kinh doanh hàng hóa theo quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, do đó đề nghị Công ty căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để tổ chức theo dõi hoạt động theo từng loại hình tương ứng theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục hải quan theo từng loại hình tương ứng.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Xuân Thành - PTCT (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2829/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2829/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2018
Ngày hiệu lực12/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2829/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 2829/GSQL-GQ2 2018 thủ tục hải quan xuất khẩu theo quyền của doanh nghiệp FDI


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2829/GSQL-GQ2 2018 thủ tục hải quan xuất khẩu theo quyền của doanh nghiệp FDI
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2829/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành12/09/2018
        Ngày hiệu lực12/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2829/GSQL-GQ2 2018 thủ tục hải quan xuất khẩu theo quyền của doanh nghiệp FDI

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2829/GSQL-GQ2 2018 thủ tục hải quan xuất khẩu theo quyền của doanh nghiệp FDI

         • 12/09/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/09/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực