Công văn 283/CCTTHC

Công văn 283/CCTTHC báo cáo kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 283/CCTTHC kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục


TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 283/CCTTHC
V/v báo cáo kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các TTHC

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo kế hoạch, trước ngày 30 tháng 6 năm 2010, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định. Để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả việc thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục nêu trên, đề nghị Quý Ủy ban trước ngày 25 tháng 7 năm 2010 có văn bản gửi Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính về các nội dung sau đây:

1. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có phương án đơn giản hóa và tổng số văn bản cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ, kèm theo phụ lục nêu rõ tên từng thủ tục hành chính và các văn bản quy định các thủ tục hành chính đó.

2. Tổng số thủ tục hành chính đã thực thi xong phương án đơn giản hóa; tổng số văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc ban hành mới, kèm theo phụ lục nêu rõ tên từng thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa; toàn văn văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc ban hành mới để thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

3. Tổng số thủ tục hành chính chưa thực thi xong phương án đơn giản hóa và dự kiến thời gian hoàn thành.

4. Những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ, cục, Cổng TTĐT;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu: VT, CCTTHC (5).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM,
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 283/CCTTHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu283/CCTTHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2010
Ngày hiệu lực14/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 283/CCTTHC kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 283/CCTTHC kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu283/CCTTHC
        Cơ quan ban hànhTổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành14/07/2010
        Ngày hiệu lực14/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 283/CCTTHC kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục

              Lịch sử hiệu lực Công văn 283/CCTTHC kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục

              • 14/07/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/07/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực