Công văn 283/TCT-DNL

Công văn 283/TCT-DNL năm 2019 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 283/TCT-DNL 2019 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 283/TCT-DNL
V/v: khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 12120/CT-TTr1 ngày 07/09/2018 của Cục Thuế TP Hải Phòng nêu vướng mắc trong quá trình thanh tra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng về việc khấu trừ thuế GTGT của Công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng (nay là Công ty TNHH vận tải biển và xuất nhập khẩu HTK),Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 14 Mục 1 Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.”

Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định thuế suất 0%;

Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định thuế suất 5%;

Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định thuế suất 10%;

Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng là thành viên đứng đầu liên doanh, được liên doanh ủy quyền mua than từ Công ty Farlin năng lượng và hàng hóa Fze để giao hàng và phát hành hóa đơn GTGT cho Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3 thì hàng hóa do Công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng cung cấp cho Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3 thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Việc công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng xuất hóa đơn GTGT cho Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3 với dòng thuế suất gạch chéo là chưa phù hợp với quy định về thuế GTGT. Công ty phải lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định. Đối với thuế GTGT dầu vào phục vụ cho hoạt động kinh doanh nói trên Công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng được kê khai, khấu trừ nếu đáp ứng các điều kiện và nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hải Phòng được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, KK&KTT, PC (2b);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 283/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu283/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2019
Ngày hiệu lực25/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 283/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 283/TCT-DNL 2019 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 283/TCT-DNL 2019 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu283/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành25/01/2019
        Ngày hiệu lực25/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 283/TCT-DNL 2019 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

            Lịch sử hiệu lực Công văn 283/TCT-DNL 2019 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

            • 25/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực