Công văn 2831/BTP-THA

Công văn 2831/BTP-THA về xét chuyển ngạch công chức Cơ quan thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2831/BTP-THA xét chuyển ngạch công chức Cơ quan thi hành án dân sự


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2831/BTP-THA
V/v xét chuyển ngạch công chức Cơ quan thi hành án dân sự

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2005

 

Kính gửi:

- Đồng chí giám đốc Sở Tư pháp;
- Đồng chí Trưởng thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thời gian qua, Bộ Tư pháp nhận được Công văn của một số địa phương hỏi về việc xét chuyển ngạch cho công chức của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương. Về vấn đề này, Bộ Nội vụ đã có Thông tư số 117/2003/NĐ-CP">09/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 “hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước” và Thông tư số 74/2005/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2005 “hướng dẫn một số điều của Nghị định số 115, 116, 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ…”. Vì vậy, khi chuyển ngạch cho công chức các cơ quan thi hành án dân sự địa phương cần phải thực hiện theo đúng tinh thần hướng dẫn của Bộ Nội vụ và một số nội dung sau:

1. Đối tượng được xét chuyển ngạch

Công chức Cơ quan thi hành án dân sự đang ở ngạch chuyên viên, kế toán, nhân viên, cán sự hoặc tương đương, trong biên chế của các cơ quan thi hành án dân sự, được cơ quan cử đi học tập nâng cao trình độ, nay đã tốt nghiệp và được cấp bằng phù hợp với chương trình đào tạo thì có thể xét chuyển ngạch phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện xét chuyển ngạch

Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện xét chuyển ngạch được quy định tại Điểm 2 Mục III Thông tư số 74/2005/TT-BNV, Bộ Tư pháp hướng dẫn thêm một số điểm sau:

a. Tiêu chuẩn xét chuyển ngạch

- Chuyển vào ngạch chuyên viên:

Công chức đang ở ngạch cán sự, Kế toán viên, Kế toán viên trung cấp, Kế toán viên sơ cấp, nhân viên (Thủ kho, Thủ quỹ, văn thư, đánh máy…) đã có bằng đại học luật, có thời gian công tác trong ngành từ 05 năm trở lên và đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định của ngạch chuyên viên thì được xem xét chuyển vào ngạch chuyên viên.

- Chuyển vào ngạch kế toán:

+ Công chức đang ở ngạch chuyên viên, cán sự, Kế toán viên trung cấp, Kế toán viên sơ cấp, nhân viên (Thủ kho, Thủ quỹ, văn thư, đánh máy…) nhưng được phân công làm công tác kế toán mà nay đã có bằng đại học chuyên ngành kế toán và các tiêu chuẩn khác của ngạch kế toán viên thì được xem xét chuyển vào ngạch kế toán viên.

+ Công chức đang được xếp ở ngạch kế toán viên sơ cấp, nhân viên (Thủ kho, Thủ quỹ, văn thư, đánh máy…) mà đã có bằng trung cấp kế toán và các tiêu chuẩn khác của ngạch kế toán viên trung cấp thì được xem xét chuyển vào ngạch kế toán viên trung cấp.

Công chức đang được xếp ở ngạch kế toán viên mà có nguyện vọng chuyển sang ngạch chuyên viên hoặc đang ở ngạch cán sự mà có nguyện vọng chuyển sang ngạch kế toán viên trung cấp và ngược lại, nếu có đủ các văn bằng, chứng chỉ và các tiêu chuẩn của ngạch cần chuyển thì có thể xem xét để được chuyển ngạch.

b. Điều kiện xét chuyển ngạch

Việc xét chuyển ngạch đối với công chức Cơ quan thi hành án dân sự chỉ được thực hiện khi đơn vị có nhu cầu về các chức danh đó và người được đề nghị chuyển ngạch đã có một thời gian làm quen với công việc của ngạch đề nghị chuyển xếp. Riêng đối với các trường hợp đang ở ngạch kế toán (Kế toán viên, Kế toán viên trung cấp, Kế toán viên sơ cấp) có nguyện vọng chuyển sang ngạch khác thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện xét chuyển ngạch, đơn vị nơi công chức đề nghị xét chuyển ngạch phải còn chỉ tiêu biên chế và có nguồn kế toán đủ tiêu chuẩn để thay thế.

3. Hồ sơ của công chức đề nghị chuyển ngạch

- Đơn xin chuyển ngạch của công chức;

- Văn bản đề nghị của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng công chức, trong đó xác định nhu cầu cần thiết của đơn vị đối với chức danh đề nghị, vị trí công việc của công chức sau khi được chuyển ngạch;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của đơn vị trực tiếp sử dụng công chức về quá trình công tác trong 03 năm gần nhất và khả năng hoàn thành nhiệm vụ ở ngạch mới đối với công chức được đề nghị chuyển ngạch;

- Bản trích ngang của công chức đề nghị chuyển ngạch theo mẫu gửi kèm Công văn này;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với ngạch đề nghị chuyển xếp (có công chứng, chứng thực hoặc chứng nhận hợp pháp).

Đối với những trường hợp đề nghị xét chuyển vào ngạch chuyên viên còn phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước…

4. Trình tự, thủ tục xét chuyển ngạch

Công chức có nguyện vọng chuyển ngạch phải làm đơn đề nghị Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự (đối với cấp huyện là Trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện, đối với cấp tỉnh là Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh) xem xét nếu thấy công chức đủ tiêu chuẩn và điều kiện được xét chuyển ngạch theo quy định tại Điểm 2 của Công văn này thì làm văn bản đề nghị (có danh sách trích ngang và hồ sơ xin chuyển ngạch của công chức kèm theo) gửi lên Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh. Trên cơ sở đề nghị của Trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện, Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở Tư pháp trình Bộ Tư pháp xét duyệt.

Sau khi có kết quả xét duyệt của Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định chuyển ngạch cho công chức Cơ quan thi hành án dân sự theo thẩm quyền.

Những trường hợp chưa đủ thời gian công tác hoặc hồ sơ xin chuyển ngạch còn thiếu một trong các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ nêu tại Mục 3 của Công văn này thì coi như chưa đủ tiêu chuẩn và điều kiện để xét chuyển ngạch.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc xét chuyển ngạch cho công chức Cơ quan thi hành án dân sự theo tinh thần hướng dẫn của Bộ Nội vụ, đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện và gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 10 năm 2005.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Thu Ba

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2831/BTP-THA

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2831/BTP-THA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/09/2005
Ngày hiệu lực 23/09/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2831/BTP-THA

Lược đồ Công văn 2831/BTP-THA xét chuyển ngạch công chức Cơ quan thi hành án dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2831/BTP-THA xét chuyển ngạch công chức Cơ quan thi hành án dân sự
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2831/BTP-THA
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Lê Thị Thu Ba
Ngày ban hành 23/09/2005
Ngày hiệu lực 23/09/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2831/BTP-THA xét chuyển ngạch công chức Cơ quan thi hành án dân sự

Lịch sử hiệu lực Công văn 2831/BTP-THA xét chuyển ngạch công chức Cơ quan thi hành án dân sự

  • 23/09/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/09/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực