Công văn 2832/UBND-CN

Công văn 2832/UBND-CN thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2832/UBND-CN thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo nhà ở


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2832/UBND-CN
V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg

Tân An, ngày 27 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ban điều hành chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;
- Các Sở ngành tỉnh;
- UBND 13 huyện.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1562/BXD-QLN ngày 30/7/2009 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Ngày 10/8/2009, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Long An theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Trên cơ sở Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở số 1085/DA-UBND ngày 17/4/2009 đã được UBND tỉnh phê duyệt và danh sách hộ nghèo, phân kỳ cho các năm 2009, 2010 và 2011.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, các thành viên Ban điều hành chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Long An khẩn trương triển khai đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã được phê duyệt, cụ thể:

1. UBND các huyện:

- Xúc tiến triển khai các quy trình, thủ tục theo Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 10/8/2009 của UBND tỉnh đối với số hộ nghèo xây dựng nhà ở trong năm 2009 đúng quy định hiện hành. Đối với các huyện có yêu cầu điều chỉnh danh sách hộ nghèo được hỗ trợ và số hộ được hỗ trợ, do trước đây đã báo cáo sai đối tượng (điều chỉnh so với đề án 1085/DA-UBND ngày 17/4/2009), UBND tỉnh phân cấp cho UBND các huyện lập thủ tục điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh này trên cơ sở đảm bảo đúng đối tượng, thủ tục, quy trình.

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo vốn hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả, có biện pháp phòng ngừa để không lãng phí, thất thoát vốn hỗ trợ.

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục tiêu, yêu cầu cũng như các quy định của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong nhân dân để cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chương trình này.

- Đối với phần vốn huy động từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp,…; theo đề án, nguồn kinh phí này được sử dụng để xây dựng nhà vệ sinh. Trước mắt, khi chưa có nguồn vận động này, các huyện triển khai xây dựng phần nhà trước (có tính đến khu vệ sinh), việc xây dựng nhà vệ sinh sẽ triển khai sau khi có kinh phí thực hiện.

2. Sở Tài chính

- Triển khai thủ tục nhận vốn tạm ứng từ Bộ Tài chính (văn bản số 10173/BTC-NSNN ngày 17/7/2009) đồng thời thực hiện thủ tục chuyển vốn tạm ứng cho các huyện theo quy định hiện hành.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương theo đề án được duyệt.

3. Ngân hàng Chính sách xã hội

- Phối hợp với Sở Tài chính để thống nhất tiến độ chuyển kinh phí (phần vốn vay) về cho các huyện.

- Hướng dẫn các huyện thủ tục giải ngân, thu hồi nợ vay theo quy định hiện hành.

4. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tính thống nhất triển khai việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo của chương trình thuộc danh sách được hỗ trợ từ nguồn “Vòng tay nhân ái” của tỉnh nhưng chưa xây dựng nhà ở để lồng ghép sử dụng kinh phí phù hợp, đúng quy định.

5. Các thành viên còn lại có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quản lý theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

Giao Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các huyện thực hiện và báo cáo theo quy định của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.

Theo chỉ đạo này, UBND các huyện, các thành viên Ban điều hành chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Long An và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU; TT HĐND tỉnh “b/c”;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Báo Long An;
- Đài PTTH Long An;
- Phòng Công thương 13 huyện;
- Phòng LĐTBXH 13 huyện;
- Phòng NC.KT, NC.TH;
- Lưu: VT, SXD, T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

Thuộc tính Công văn 2832/UBND-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2832/UBND-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2009
Ngày hiệu lực27/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2832/UBND-CN thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2832/UBND-CN thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo nhà ở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2832/UBND-CN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýNguyễn Thanh Nguyên
        Ngày ban hành27/08/2009
        Ngày hiệu lực27/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2832/UBND-CN thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo nhà ở

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2832/UBND-CN thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo nhà ở

           • 27/08/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/08/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực