Công văn 2832/VPCP-NN

Công văn 2832/VPCP-NN về báo cáo kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2832/VPCP-NN 2018 báo cáo kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp phát triển nông thôn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2832/VPCP-NN
V/v báo cáo kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp và PTNT năm 2018.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1957/BNN-KH ngày 09 tháng 03 năm 2018 về báo cáo kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Về cơ bản nhất trí với Báo cáo kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018 tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương và cơ quan chức năng tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; kiểm soát quá trình sản xuất, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường, khắc phục tình trạng đầu tư phát triển sản xuất theo phong trào dẫn đến dư thừa nguồn cung gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đời sng người dân; tăng cường chế biến sâu, kiểm soát bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức lại thị trường nông sản trong nước, giữ vững các thị trường xuất khẩu truyền thống (đặc biệt là các thị trường lớn) gắn với việc tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, CT, KHCN, TNMT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
các Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, các Vụ: KTTH, TH, TKBT, TGĐ Cng TTĐT;
-
Lưu: VT, NN (02). PMC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2832/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2832/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2018
Ngày hiệu lực28/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2832/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 2832/VPCP-NN 2018 báo cáo kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp phát triển nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2832/VPCP-NN 2018 báo cáo kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp phát triển nông thôn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2832/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành28/03/2018
        Ngày hiệu lực28/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2832/VPCP-NN 2018 báo cáo kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp phát triển nông thôn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2832/VPCP-NN 2018 báo cáo kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp phát triển nông thôn

              • 28/03/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/03/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực