Công văn 2833/BHXH-KHTC

Công văn 2833/BHXH-KHTC báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2833/BHXH-KHTC báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2833/BHXH-KHTC
V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng;
- Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc.

Để có cơ sở báo cáo bộ, ngành theo nội dung Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu:

- Các đơn vị có tên trên báo cáo tình hình thực hiện quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2011 (theo mẫu đính kèm).

- Báo cáo gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 18/7/2011.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Kế hoạch Tài chính) để hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Phó TGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để b/cáo);
- Lưu: VT, KHTC (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Kiều Văn Minh

 

Đơn vị báo cáo: BHXH tỉnh, thành phố

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
6 tháng đầu năm 2011

(Kèm theo Công văn số 2833/BHXH-KHTC ngày 8 tháng 7 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

1. Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo:

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Giá trị đề nghị quyết toán

Giá trị quyết toán được duyệt

Chênh lệch

1

2

3

4

5

6

7

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

I

Nhóm B

 

 

 

 

 

1

Dự án

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nhóm C

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dự án đã nộp báo cáo, chậm phê duyệt quyết toán trên 6 tháng:

STT

Danh mục dự án

Số dự án

Ngày tháng năm bàn giao

Ngày tháng năm nộp hồ sơ QT

Số tháng chậm so với quy định

Tổng mức đầu tư

Giá trị đề nghị quyết toán

Nguyên nhân chậm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

I

Nhóm B

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nhóm C

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên 6 tháng:

STT

Danh mục dự án

Số dự án

Ngày tháng năm bàn giao đưa vào sử dụng

Số tháng chậm so với quy định

Tổng mức đầu tư

Vốn đầu tư đã thanh toán

Nguyên nhân

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

I

Nhóm B

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nhóm C

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Mốc thời gian để đưa vào báo cáo tính đến ngày 30/6.

2. Mốc thời gian để tính chậm phê duyệt quyết toán là ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định cộng với khoảng thời gian cho phép thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính đến ngày 30/6.

3. Mốc thời gian để tính chậm nộp quyết toán là ngày bàn giao đưa vào sử dụng cộng với khoảng thời gian cho phép thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính đến ngày 30/6 (trường hợp phải kiểm toán báo cáo quyết toán thì cộng thêm thời gian thực hiện kiểm toán).

4. Kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành:

 


Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng … năm ….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2833/BHXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2833/BHXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2011
Ngày hiệu lực08/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2833/BHXH-KHTC báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2833/BHXH-KHTC báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2833/BHXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýKiều Văn Minh
        Ngày ban hành08/07/2011
        Ngày hiệu lực08/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2833/BHXH-KHTC báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2833/BHXH-KHTC báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành

             • 08/07/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/07/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực